Laat studenten nadenken over jouw probleem of uitdaging.

Heeft jouw organisatie een uitdaging waarbij ze de hulp van UGent studenten kan gebruiken?

DO! helpt je om jouw vraag bij de juiste professoren en studenten te krijgen, op tijd voor academiejaar 2021 – 2022 en met de nodige omkadering.

Wat zoeken we?

Elk academiejaar werken vele studenten aan projecten tijdens hun opleiding aan UGent. Daarmee kunnen ze hun steentje bijdragen en een positieve impact hebben op onze maatschappij.

We zijn op zoek naar organisaties met een concreet probleem of vraag waarvoor een praktische oplossing en een frisse blik gezocht wordt. Ook ruimere uitdagingen die nog minder concreet zijn, zijn welkom. We focussen op praktisch projectwerk met een beperkte onderzoeksvraag, veel leerkansen voor de studenten en een maatschappelijke meerwaarde die breder is dan enkel voor de betrokken organisatie.

Er zijn 4 soorten vragen:

  • Je zoekt een advies of plan van aanpak over een bepaalde kwestie.
  • Je ziet een probleem of uitdaging waarvoor je een nieuwe oplossing, concept, product of dienst zoekt (zelf of door de studenten te gebruiken / commercialiseren).
  • Je hebt een probleem of uitdaging waarvoor je een (technisch) proof-of-concept zoekt om aan te tonen welke oplossing kan werken (zelf of door de studenten te gebruiken / commercialiseren).
  • Je bent op zoek naar helpende handen die meedraaien in je organisatie om ter plekke problemen aan te pakken.

Hoe verloopt het proces?

De Call for challenges-matchmaking verloopt in 3 stappen. Momenteel zijn we bezig met stap 2: het zoeken van problemen en uitdagingen.

Stap 1: Vakken verzamelen

In de eerste fase worden de vakken of projecten aan UGent, die interesse hebben om uitdagingen te ontvangen, opgelijst.

Bekijk het overzicht van alle vakken

 

Stap 2: Uitdagingen zoeken

In de tweede fase gaan we op zoek naar overheden, bedrijven of organisaties die uitdagingen hebben waar studenten aan kunnen werken.

Deadline: 15 augustus 2021

b

Stap 3: Matchmaking

Als de uitdagingen binnen zijn, worden ze gescreend en kan de matchmaking beginnen. We brengen organisaties en professoren met elkaar in contact.

Gedurende academiejaar 2021-2022

Hoe kan je meedoen?

Heel simpel: je dient zoveel opdrachten en uitdagingen in als je wil via het formulier. Als je je indiening zowel in het Nederlands als het Engels wil laten uitwerken dan dien je een apart formulier in voor elke taal. De informatie die je invult op het formulier komt rechtstreeks op de website te staan.

We verwachten van bedrijven die indienen dat ze meewerken om er een interessante leerervaring voor studenten van te maken, dat ze flexibel zijn in het project qua omvang en scope en dat ze bereikbaar zijn voor interactie en ondersteuning van de studenten.

In ruil krijg je toegang tot een frisse blik op jouw probleem of uitdaging. Afhankelijk van het type project, jouw keuzes en die van de lesgevers kan er gekozen worden om de rechten op het resultaat over te dragen aan jouw organisatie of net de studenten de kans te geven ermee aan de slag te gaan.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief om een herinnering te ontvangen van de deadline, op de hoogte te blijven over het verdere verloop van de oproep en over volgende edities.