Overzicht vakken

Op deze pagina vind je een overzicht van vakken of projecten aan UGent die op zoek zijn naar uitdagingen. Elk vak heeft ook een detailpagina met daarop meer informatie over het doel, de werklast, de studenten die deelnemen, …

User centered design

In dit jaarvak leren studenten de basis van interaction design (bv. UX & ergonomie) en passen ze zowel theorie als methodieken toe op een individueel project dat de ontwikkeling van een hybride product-service systeem omvat (slim product of phygital product).

Lees meer

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement gaat over het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van jouw product (of proces), gebasseerd op statistische technieken (bv. control charts, sampling, experimenteel design), certificering (bv. ISO 9001), optimalisering (bv. planning) of continue verbetering (bv. six sigma projecten).

Lees meer

Economie voor ingenieurs

Studenten leren hoe ze een economische analyse voor een ingenieursproject moeten uitvoeren (infrastructuur, ICT investering). Dit houdt in dat ze keuzes moeten maken tussen verschillende technische alternatieven of een bestaand project of bestaande infrastructuur moeten vervangen. Het doel is om de technische oplossingen te evalueren vanuit een niet puur technische perspectief, door rekening te houden met investeringskosten en operationele kosten, onzekerheid, verwachte levenscyclus en flexibiliteit doorheen het project.

Lees meer

Bedrijfsprocesbeheer

Tijdens het volgen van de Business Process Management levenscyclus zullen de studenten (1) leren hoe ze een bedrijfsprocesmodel opstellen aan de hand van Business Process Model and Notation (BPMN) (2) leren hoe bedrijfsprocesmodellen geïmplementeerd en gebruikt worden in de praktijk aan de hand van verschillende aanpakken en (3) leren hoe ze bedrijfsprocessen kunnen evalueren en monitoren en hoe ze die kunnen implementeren.

Lees meer

IT- infrastructuur

Wat is de rol van IT infrasturctuur in de zakenwereld en hoe kan je deze bronnen goed aanwenden zodat de beschikbaarheid, de prestaties en de beveiliging zo hoog mogelijk zijn.

Lees meer

Bedrijfsfinanciering in de praktijk

Vanuit de academische kennis die de studenten doorheen hun curriculum verworven hebben, dienen ze een concreet probleem van bedrijfsfinanciering/corporate finance op te lossen binnen een bedrijf.

Lees meer

Beleidsanalyse

Een maatschappelijk probleem analyseren, alternatieve oplossingen uitwerken en er de beste oplossing rond voorstellen.

Lees meer

Strategic sports management and policy

Studenten sportmanagement leren een strategisch plan opmaken voor sportorganisaties en leren om op een kritische manier strategische uitdagingen op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid op te lossen.

Lees meer

Vakoverschrijdend project

Tijdens het vakoverschrijdend project passen de studenten de kennis die ze opgedaan hebben tijdens hun 3-jarige bachelor toe op een groot project. Dit project wordt aangereikt door een externe partner en omvat het ontwikkelen van een smartphone-applicatie en/of een webapplicatie met bijhorende backend.

Lees meer

Computervisie

Dit vak maakt studenten vertrouwd met de basisprincipes en technieken van beeldverwerking en -begrip. Verschillende feature engineering en (deep) learning gebaseerde aanpakken zullen bestudeerd worden en beoordeeld worden op verschillende industrie cases.

Lees meer

Ondernemerschap

TIjdens het vak verwerven de studenten ondernemende vaardigheden en ontwikkelen ze een business plan voor een project of nieuwe organisatie.

Lees meer

Sporttechnologie en Innovatie

De cursus behandelt de nieuwste inzichten in de sport & gezondheid technologie en helpt de studenten in het gaan van idee / uitdaging in het veld naar een eerste concept oplossing.

Lees meer

Bio-geïnspireerd project

Pak alledaagse problemen aan door inspiratie uit hoe de natuur problemen heeft opgelost – een valorisatiebenadering vanuit de biologie

Lees meer

Legal design

In ‘Legal Design’ passen rechtenstudenten ‘design thinking’-technieken toe op juridische vraagstukken met het oog op het creëren van innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject als eindgebruiker.

Lees meer

Talentidentificatie en -ontwikkeling in de sport.

Studenten maken kennis met de theoretische achtergrond van talentdetectie, identificatie en ontwikkeling in de context van topsport, met als centrale vraag: ‘kunnen we de toekomstige prestatieontwikkeling van een atleet nauwkeurig voorspellen’?

Lees meer

Community Service Learning

Studenten engageren zich om een project op te starten en uit te voeren binnen en samen met een maatschappelijke organisatie. Dit project zou een oplossing moeten bieden voor maatschappelijke uitdagingen in een digitale samenleving.

Lees meer

Cocreatie

In dit vak leren studenten hoe ze cocreatie moeten toepassen om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit is een belangrijk aspect van het design thinking proces, wat ook behandeld wordt in dit vak.

Lees meer

Productinnovatie in de levensmiddelenindustrie

In dit vak passen de studenten de verschillende vaardigheden en de kennis toe die ze gedurende hun opleiding vergaard hebben. Ze ontwikkelen een nieuw voedingsproduct van A tot Z en hebben niet enkel aandacht voor de voedselveiligheid, maar ook voor duurzaamheid, het financiële aspect, de verpakking, de logistiek, …

Lees meer

Marketing communicatie

Marketingcommunicatie biedt een uitgebreid overzicht van theorieën, methodes en toepassingen van marketingcommunicatie waarbij alle elementen van de communicatiemix aan bod komen.

Lees meer

Legal Clinic ondernemingsrecht

De studenten worden geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

Lees meer

User centered design

In dit jaarvak leren studenten de basis van interaction design (bv. UX & ergonomie) en passen ze zowel theorie als methodieken toe op een individueel project dat de ontwikkeling van een hybride product-service systeem omvat (slim product of phygital product).

Lees meer

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement gaat over het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van jouw product (of proces), gebasseerd op statistische technieken (bv. control charts, sampling, experimenteel design), certificering (bv. ISO 9001), optimalisering (bv. planning) of continue verbetering (bv. six sigma projecten).

Lees meer

Economie voor ingenieurs

Studenten leren hoe ze een economische analyse voor een ingenieursproject moeten uitvoeren (infrastructuur, ICT investering). Dit houdt in dat ze keuzes moeten maken tussen verschillende technische alternatieven of een bestaand project of bestaande infrastructuur moeten vervangen. Het doel is om de technische oplossingen te evalueren vanuit een niet puur technische perspectief, door rekening te houden met investeringskosten en operationele kosten, onzekerheid, verwachte levenscyclus en flexibiliteit doorheen het project.

Lees meer

Bedrijfsprocesbeheer

Tijdens het volgen van de Business Process Management levenscyclus zullen de studenten (1) leren hoe ze een bedrijfsprocesmodel opstellen aan de hand van Business Process Model and Notation (BPMN) (2) leren hoe bedrijfsprocesmodellen geïmplementeerd en gebruikt worden in de praktijk aan de hand van verschillende aanpakken en (3) leren hoe ze bedrijfsprocessen kunnen evalueren en monitoren en hoe ze die kunnen implementeren.

Lees meer

IT- infrastructuur

Wat is de rol van IT infrasturctuur in de zakenwereld en hoe kan je deze bronnen goed aanwenden zodat de beschikbaarheid, de prestaties en de beveiliging zo hoog mogelijk zijn.

Lees meer

Bedrijfsfinanciering in de praktijk

Vanuit de academische kennis die de studenten doorheen hun curriculum verworven hebben, dienen ze een concreet probleem van bedrijfsfinanciering/corporate finance op te lossen binnen een bedrijf.

Lees meer

Beleidsanalyse

Een maatschappelijk probleem analyseren, alternatieve oplossingen uitwerken en er de beste oplossing rond voorstellen.

Lees meer

Strategic sports management and policy

Studenten sportmanagement leren een strategisch plan opmaken voor sportorganisaties en leren om op een kritische manier strategische uitdagingen op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid op te lossen.

Lees meer

Vakoverschrijdend project

Tijdens het vakoverschrijdend project passen de studenten de kennis die ze opgedaan hebben tijdens hun 3-jarige bachelor toe op een groot project. Dit project wordt aangereikt door een externe partner en omvat het ontwikkelen van een smartphone-applicatie en/of een webapplicatie met bijhorende backend.

Lees meer

Computervisie

Dit vak maakt studenten vertrouwd met de basisprincipes en technieken van beeldverwerking en -begrip. Verschillende feature engineering en (deep) learning gebaseerde aanpakken zullen bestudeerd worden en beoordeeld worden op verschillende industrie cases.

Lees meer

Ondernemerschap

TIjdens het vak verwerven de studenten ondernemende vaardigheden en ontwikkelen ze een business plan voor een project of nieuwe organisatie.

Lees meer

Sporttechnologie en Innovatie

De cursus behandelt de nieuwste inzichten in de sport & gezondheid technologie en helpt de studenten in het gaan van idee / uitdaging in het veld naar een eerste concept oplossing.

Lees meer

Bio-geïnspireerd project

Pak alledaagse problemen aan door inspiratie uit hoe de natuur problemen heeft opgelost – een valorisatiebenadering vanuit de biologie

Lees meer

Legal design

In ‘Legal Design’ passen rechtenstudenten ‘design thinking’-technieken toe op juridische vraagstukken met het oog op het creëren van innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject als eindgebruiker.

Lees meer

Talentidentificatie en -ontwikkeling in de sport.

Studenten maken kennis met de theoretische achtergrond van talentdetectie, identificatie en ontwikkeling in de context van topsport, met als centrale vraag: ‘kunnen we de toekomstige prestatieontwikkeling van een atleet nauwkeurig voorspellen’?

Lees meer

Community Service Learning

Studenten engageren zich om een project op te starten en uit te voeren binnen en samen met een maatschappelijke organisatie. Dit project zou een oplossing moeten bieden voor maatschappelijke uitdagingen in een digitale samenleving.

Lees meer

Cocreatie

In dit vak leren studenten hoe ze cocreatie moeten toepassen om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit is een belangrijk aspect van het design thinking proces, wat ook behandeld wordt in dit vak.

Lees meer

Productinnovatie in de levensmiddelenindustrie

In dit vak passen de studenten de verschillende vaardigheden en de kennis toe die ze gedurende hun opleiding vergaard hebben. Ze ontwikkelen een nieuw voedingsproduct van A tot Z en hebben niet enkel aandacht voor de voedselveiligheid, maar ook voor duurzaamheid, het financiële aspect, de verpakking, de logistiek, …

Lees meer

Marketing communicatie

Marketingcommunicatie biedt een uitgebreid overzicht van theorieën, methodes en toepassingen van marketingcommunicatie waarbij alle elementen van de communicatiemix aan bod komen.

Lees meer

Legal Clinic ondernemingsrecht

De studenten worden geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

Lees meer