Cocreatie

In dit vak leren studenten hoe ze aan cocreatie kunnen doen om maatschappelijke problemen op te lossen. Dit is een belangrijk element van het Design Thinking-proces dat ook in dit vak aan bod komt.

Doel van het vak

De focus ligt op het in kaart brengen van de verschillende betrokkenen bij het probleem, hen te bevragen of observeren, oplossingen te bedenken voor het probleem en die dan opnieuw af te toetsen bij de verschillende betrokkenen. De verschillende aspecten van samenwerken en cocreatie (menskundige, economische en technologische aspecten) komen aan bod.

De studenten

Het vak cocreatie is een verplicht vak voor de studenten 3e bachelor Industrieel Ontwerp en een universiteitsbreed keuzevak voor alle andere studenten. De groep studenten is bij voorkeur zeer multidisciplinair zodat iedereen zijn eigen expertise en kennis kan inzetten voor het project.

Input aan de start

Er worden verschillende uitdagingen met een maatschappelijke insteek gekozen door de lesgevers. Deze worden voorgesteld aan de studenten aan de hand van een presentatie die de organisatie zelf kan komen geven. De studenten kiezen een project en gaan in overleg met de organisatie om meer te weten te komen over het probleem.

Uitkomst op het einde

Op het einde van het vak stellen de studenten hun project voor op een tentoonstelling die publiek toegankelijk is. Dit jaar was dit in De Krook in Gent. Ze stellen er een poster voor met het proces dat ze gevolgd hebben en hun prototypes. Wat de studenten opleveren verschilt sterk van project tot project omdat de studenten de vrijheid hebben om te maken wat uit het Design Thinking-proces komt. Alle studenten gaan de doelgroep bevragen en ermee interageren. Soms leidt het tot een proof of concept, tot aanbevelingen voor verdere ontwikkeling, tot een communicatiestrategie of marketingactie, tot voorstellen voor nieuwe bedrijfsprocessen, ...

Voorbeeldprojecten

Het voorbije academiejaar werkten de studenten rond volgende thema's: hoe kan de pijn bij paratonia (een spierziekte voor dementen) worden gelenigd, hoe kunnen we de collectie van een museum toegankelijk maken voor jongeren, hoe kunnen we de afvalberg van luiers in woon/zorgcentra verkleinen en duurzamer maken, hoe kan de bewustwording voor veiligheid in de werkplaatsen van Stad Gent worden verbeterd, hoe kan elektronisch betalen op events intuïtiever en aangenamer worden, hoe kan de Dendermondsesteenweg te Gent een verbindingsweg vormen tussen verschillende culturen en buurten?

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands, English
Intellectuele eigendom:
Aangezien het maken van een prototype zeer belangrijk is in dit vak wordt er verwacht dat de organisatie instaat voor de kosten die nodig zijn om prototypes te maken. In het ideale geval is dit ongeveer 500 € per project.
De helft van de lessen gaat door in Gent, de andere helft in Kortrijk.

Meer informatie