Innovatie-onderzoek: challenges

In dit vak leren de studenten een breed scala aan innovatiemethodes toe te passen op een concreet project.

Doel van het vak

In het vak leren de studenten een breed scala aan methodes om inzichten van gebruikers te integreren in de verschillende stadia van de ontwikkeling van innovaties.

De studenten

De studenten in het vak zijn 3e bachelorstudenten uit de opleiding Communicatiewetenschappen - sociale wetenschappen.

Input aan de start

Een probleemstelling waarbij men de gebruikersinzichten beter wil begrijpen bij de ontwikkeling van een innovatie. Het project is liefst gelinkt aan media-innovatie.

Uitkomst op het einde

Op het einde van het project zijn er nieuwe inzichten vanuit het standpunt van de gebruikers en is er een eerste oplossing of mock-up.

Voorbeeldprojecten

In het verleden werden projecten uitgewerkt zoals een scenario-analyse voor de VRT en een discussiestarter over ethiek voor AI-ontwikkelaars.

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:
Onkosten die nodig zijn worden vergoed door de organisatie. Dit is ongeveer 500 € per project.

Meer informatie