Marketing in Practice

In dit vak leren de studenten om hun marketingkennis toe te passen op een echte case in samenwerking met een organisatie of een bedrijf.

Doel van het vak

In dit vak leren de studenten om hun marketingkennis toe te passen op een echte case in samenwerking met een organisatie of een bedrijf. Het project kan gerelateerd zijn aan veel verschillende aspecten van marketing, zoals marktonderzoek, strategie, prijszetting, branding, retailing, digitale marketing, consumentengedrag, nudging, ...

De studenten

De studenten zijn masterstudenten uit de opleiding Master of Science in Business Economics, met de afstudeerrichting Marketing.

Input aan de start

Een organisatie levert een beschrijving van de businesscase aan en komt die in de les voorstellen. Deze omvat de vraagstelling, de achtergrond van het bedrijf en een briefing (schriftelijk) en presentatie. Er wordt verwacht dat de organisatie vlot bereikbaar is voor vragen van de studenten (zoals achtergrondinformatie over de organisatie of het product).

Uitkomst op het einde

Op het einde van het project wordt een geschreven rapport opgeleverd en presenteren de studenten de resultaten zoals ze dit aan het management zouden doen.

Voorbeeldprojecten

In het verleden hebben studenten gewerkt op o.a. deze projecten: Hoe kunnen huishoudens gestimuleerd worden om voedseloverschotten te vermijden, Ontwikkel een marketingstrategie en een tactisch plan om een sportvoedingsreep in de markt te zetten en Zoek de beste aanpak om te communiceren over de milieuvriendelijkheid van je product.

Praktisch

Timing: 2e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom:
Indien er budget nodig is, bv voor een prijs bij het afnemen van enquêtes of kleine onkosten, dan wordt dit voorzien door de organisatie.

Meer informatie