Ingebedde systemen: Algoritmes

In dit vak moeten de studenten een algoritme ontwerpen om relevante inzichten uit een dataset te extraheren.

Doel van het vak

De studenten moeten één of meerdere algoritmes ontwerpen om relevante inzichten te extraheren van een dataset. Er is veel mogelijk, afhankelijk van de interesses van de organisatie.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan de master studenten industriële wetenschappen: elektronica - ICT. Zij hebben al kennis van Python, C, C++ en hebben een basiskennis van databases.

Input aan de start

We verwachten een dataset, liefst in de vorm van een SQL-dump, maar grote CSV- of JSON-bestanden zijn ook mogelijk. Daarnaast hebben we een duidelijke vraag nodig waarop de organisatie een antwoord wil, of een probleem dat ze opgelost wil zien.

Uitkomst op het einde

Een webapplicatie waarin inputdata (gelijkaardig aan de aangeleverde data) kan gemanipuleerd worden om het verwachte rapport aan te leveren, gebasseerd op enkele parameters die aangepast kunnen worden.

Voorbeeldprojecten

Afgelopen jaar werden een aantal inzichten verzameld op basis van data van Dégage (een autodeelplatform). Zij leverden al hun data aan: wie welke auto huurde en wanneer. Op basis hiervan werden twee projecten gedefinieerd. In project 1 probeerde men de activiteit te monitoren in bepaalde regio's in Gent om zo te voorspellen waar Dégage meer auto's nodig heeft. In project 2 probeerde men de subregio's te herverdelen op basis van de data om zo een betere communitywerking te voorzien. Deze community kan dan bijvoorbeeld een centraal punt hebben waar de sleutels kunnen afgehaald worden. Beide projecten resulteerden in een basic website waarop de data en de resultaten zichtbaar zijn.

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Maximum 60 werkuren (2 studenten per groep, elk 30 uren)
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A), Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)

Meer informatie