Strategische communicatiechallenges

In dit vak leren de studenten een concreet communicatieprobleem van een organisatie aan te pakken.

Doel van het vak

De studenten formuleren beleidsaanbevelingen voor organisaties die een communicatie-issue hebben (bv. een probleem met interne of externe communicatie, reputatie, etc.). Ze doen eerst een desk research en daarna een empirisch onderzoek om op basis daarvan gefundeerde aanbevelingen te formuleren.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan masterstudenten uit de opleiding Communication Sciences met de afstudeerrichting Communication Management.

Input aan de start

De organisatie moet de studenten ontvangen bij hen, een filmpje maken waarin ze de challenge toelichten, de studenten toegang geven tot respondenten voor dataverzameling (bijv. werknemers moeten bevraagd kunnen worden) en ze moeten de eindpresentaties bijwonen.

Uitkomst op het einde

Een beleidsrapport en presentatie.

Voorbeeldprojecten

Challenges van dit academiejaar: - Perceptie over de militaire Belgische aanwezigheid bij de lokale bevolking meten via social media - Informatienood in kaart brengen van volwassenen en (ouders van) kinderen die doof zijn en in aanmerking komen voor een cochleair implantaat en hen naar NOK AZ Sint-Jan leiden - CSR op een effectieve manier in onze communicatiestrategie implementeren opdat potentiële klanten overgaan tot een investering bij Upgrade Estate - Hoe maken we de School Food Council en haar aanbod bekend bij de scholen en andere onderwijsactoren in Gent? - Hoe kunnen de stedelijke musea van Antwerpen, het Red Star Line museum hun georganiseerde vrije tijd voor volwassenen (in groepsverband) beter communiceren en opvangen welke noden zij hebben naar museumaanbod toe? - Hoe kunnen we onze interne communicatie verbeteren, zowel voor de medewerkers van het hoofdbestuur in Brussel als voor de inspecteurs in de buitendiensten, verspreid over het hele land. - Hoe kan de Lokale Politie Sint-Niklaas haar missie, visie en waarden het beste vertalen in haar externe communicatie. - Hoe kan de Picanol Group zijn interne communicatie verbeteren om de betrokkenheid van zijn medewerkers te verhogen (focus op arbeiders)? - Rekrutering: aantrekken van vrouwen bij defensie - In kaart brengen van de customer journey van jonge gezinnen en de mogelijke touchpoints voor de Gezinsbond. - Welke is de meest doeltreffende manier om te communiceren over het Programma Absenteïsme naar alle doelgroepen? - Kritische doorlichting van de verschilende Social Media kanalen van de Nationale Bank. Hoe kunnen we onze social media presence verbeteren? - Doorlichting van de mediatheek van de Nationale Bank - Hoe kunnen we als federatie beter inspelen op de communicatienoden van een nieuwe generatie jonge ondernemers? - Employer branding bij HR Rail

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:

Meer informatie