Multidisciplinair ingenieursproject

In dit vak leren de studenten een simpel elektronisch systeem te ontwikkelen.

Doel van het vak

In groepjes van 4 studenten leren de studenten een elektronisch systeem ontwikkelen. Een project moet minstens het programmeren van een microcontroller omvatten en het ontwerp van een printed circuit board design.

De studenten

De studenten zijn 2e jaars Bachelor of Science in Engineering Technology met als afstudeerrichting Electronica en ICT (industrieel ingenieur).

Input aan de start

Er is een probleemstelling nodig die een elektronisch ontwerp vereist.

Uitkomst op het einde

Op het einde van het project is er een proof-of-concept prototype.

Voorbeeldprojecten

Ontwerp van een antenne-positioneringssysteem, een draadloze stroommeter, een DAB-radio, een robot die een lijn volgt.

Praktisch

Timing: 2e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A), Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
De organisatie voorziet het best ongeveer 100 euro aan onkosten voor het maken van een prototype.

Meer informatie