Legal Clinic ondernemingsrecht

In dit vak werken de studenten een concreet juridisch probleem uit van een organisatie.

Doel van het vak

De studenten komen in contact met echte uitdagingen of problemen van bedrijven, non-profits, overheden of start-ups en proberen deze op te lossen met de hulp van hun coaches (professoren en assistenten). Het is een jaarvak, maar elk semester werken ze aan een ander project. Als een van de projecten nog niet afgewerkt is tegen het einde van het semester kan dit in het volgende semester verder afgewerkt worden.

De studenten

De studenten die dit vak volgen zijn eerstejaars master studenten Rechten met een grondige basiskennis die hen in staat moet stellen om juridische casussen te behandelen.

Input aan de start

Cruciaal is dat de studenten in contact komen met een juridische vraag / probleem vanuit de praktijk. Van deelnemende ondernemingen, organisaties, startups, ed. verwachten wij een juridische probleemstelling of, meer concreet, een juridische vraag. Zo kunnen deelnemende partijen bijvoorbeeld vragen of bepaalde wetgeving op hun start-up al dan niet van toepassing is (en indien zo, wat zij dienen te doen om in orde te zijn met dergelijke wetgeving). Ook kunnen zij vragen om een bepaalde overeenkomst, algemene voorwaarden of een policy te laten opstellen.

Uitkomst op het einde

Deelnemende organisaties zullen op het einde van het project een geschreven advies, overeenkomst en/of beleidsdocument ontvangen.

Voorbeeldprojecten

Twee voorbeelden zullen hierna worden aangehaald: 1. Project - DRIPL Studenten werden in deze casus geconfronteerd met de vraag van student-ondernemers om na te gaan of hun startup-project (de lancering van drankautomaten met bepaalde vernieuwende specificaties) juridisch geen issues kent. Nadat de studenten de student-ondernemers hadden gesproken werden er (door de studenten) enkele juridische pijnpunten gedetecteerd. Op elk van deze punten gingen de studenten aan de slag teneinde de student-ondernemers te voorzien van degelijk advies. 2. Project - studentenvoorzieningen Studenten werden in deze casus geconfronteerd met een vraag van de UGent - Dienst Studentenvoorzieningen. Nadat de studenten met de verantwoordelijke van de Dienst Studentenvoorzieningen hadden gesproken werd hen duidelijk welke concrete vragen zij dienden te behandelen. Vervolgens gingen zij aan de slag m.o.o. de opmaak van een uitgewerkt juridisch advies. Voor alle projecten worden de studenten van zeer dichtbij begeleid door verschillende coaches, verbonden aan de faculteit (professoren en/of (praktijk)assistenten). Zo krijgen zij onder meer bijstand bij het verkrijgen van inzicht en afbakening aangaande de juridische issues, bij de opmaak tijdskader binnen dewelke deze issues behandeld zullen worden, alsook bij het opstellen en verbeteren van het uiteindelijke advies, overeenkomst of policy. Op het einde van het project houden de studenten een mondelinge presentatie van hun project, waarbij er door de individuele coaches extra vragen kunnen worden gesteld.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: 45 uur
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)

Meer informatie