Marketing communication

In dit vak leren studenten een marketingcommunicatieplan opstellen.

Doel van het vak

Het doel van het vak is om studenten vertrouwd te maken met het maken van marketing- en communicatieplannen. De studenten moeten een geïntegreerd marketingcommunicatieplan voor een product, dienst, bedrijf ontwikkelen in groepen van 5 studenten. Het doel van het groepswerk is studenten verschillende aspecten van de communicatiemix te laten toepassen, om de juiste marketing- en communicatiedoelen op te stellen en om marketingstrategieën en -tactieken gebasseerd op verschillende communicatietools toe te passen. De groepsopdracht helpt studenten om strategisch na te denken over alle aspecten die belangrijk zijn bij het opstellen van een marketingcommunicatieplan.

De studenten

De studenten in dit vak zijn masterstudenten Business Administration en Erasmusstudenten.

Input aan de start

De organisatie dient aan het begin van het vak een korte beschrijving van het product of de dienst door te sturen via mail zodat dit aan de studenten kan voorgesteld worden. Tijdens de 3e week van het semester wordt een meeting van één uur voorzien waarop iemand van de organisatie aanwezig moet zijn. Daarnaast wordt er van de organisatie verwacht dat ze tijdig op de vragen van de studenten antwoordt en dat ze aanwezig is tijdens de finale presentaties van het vak, die een half uur per groep duren.

Uitkomst op het einde

De studenten leveren een paper aan van maximum 12 pagina's met daarin een beschrijving van de stand van zaken en waarom communicatie nodig is, de doelgroep, de communicatiedoelen, de aanpak en boodschap, de nodige tools, het benodigde budget en de timing en een evaluatie.

Voorbeeldprojecten

Een marketingcommunicatieplan voor Jucy, BeerSelect, RewardU, Robinetto, Sauveur, Bright Energy, Anamatch, ...

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom:
Indien er beperkte onkosten nodig zijn dan dient het bedrijf deze te voorzien.

Meer informatie