Ondernemerschap

In dit vak ontwikkelen de studenten een businessplan voor een nieuwe onderneming.

Doel van het vak

De studenten leren de verschillende aspecten van ondernemerschap kennen en leren een businessplan ontwikkelen voor een nieuwe onderneming. Een deel van het vak bestaat uit het aanreiken van theoretische kennis, een ander deel is het project.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan de 3e jaars bachelorstudenten toegepaste economische wetenschappen.

Input aan de start

Een nieuw businessidee of een case waarvoor nog geen businessmodel bekend of beslist is. De studenten moeten de vrijheid krijgen om zelf een plan te ontwikkelen op basis van input van de organisatie.

Uitkomst op het einde

Een businessplan waarin de strategie voor de onderneming duidelijk beschreven staat.

Voorbeeldprojecten

-

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:

Meer informatie