Transportgeografie

In het vak leren de studenten over het brede domein van transportgeografie en de wisselwerking tussen de ruimte, menselijk gedrag en technologie.

Doel van het vak

In het vak leren de studenten over het brede domein van transportgeografie en de wisselwerking met de ruimte, menselijk gedrag en technologie.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan de studenten uit het tweede bachelor jaar van de opleiding geografie en wordt ook aangeboden aan verschillende schakel- en voorbereidingsprogramma’s. Elk jaar zijn er ongeveer 26 studenten die dit vak volgen.

Input aan de start

Een interessante case over transport en de impact op de ruimte en mensen. Idealiter is de case niet te groot en kunnen er verschillende groepen rond werken maar elk met een andere focus, zoals bv verschillende sites, verschillende types bedrijven, verschillende types huishoudens, ... De studenten gaan in wetenschappelijke en grijze literatuur op zoek naar informatie over de case en kunnen beschrijvende statistieken opstellen. Er wordt niet van hen verwacht dat ze diepgaand kwantitatief onderzoek gaan doen. Het kan interessant zijn als er al gegevens aanwezig zijn maar dit is niet noodzakelijk. Aangezien de opdracht maar voor maximum 1/4 van de punten meetelt mag ze ook niet te groot zijn.

Uitkomst op het einde

De studenten maken een beknopt rapport en geven een presentatie met daarin hun belangrijkste resultaten. De betrokken organisatie wordt uitgenodigd voor de presentaties. De rapporten en presentaties worden nadien gedeeld met de organisatie.

Voorbeeldprojecten

De studenten onderzochten eerder al de impact van het mobiliteitsplan in Gent op de ondernemers die er hun zaak hebben, de toegankelijkheid van de park-and-rides in Gent, het verplaatsingsgedrag van de verschillende types huishoudens in Gent, vervoersarmoede in een wijk in Gent, ...

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:
Als de student en de organisatie dit wensen kan er daarna verder gewerkt worden aan de case tijdens een bachelor- of masterthesis of als stage. Indien er over de resultaten gecommuniceerd wordt door de organsiatie dan dient vermeld te worden dat het onderzoek gevoerd werd door studenten van de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent.

Meer informatie