Integratieseminarie moraalwetenschappen

In dit vak geven de studenten een genuanceerd antwoord op een moreel dilemma of een maatschappelijk probleem.

Doel van het vak

De studenten leren om zowel empirisch als normatief onderzoek uit te voeren op een specifiek maatschappelijk probleem en/of moreel dilemma (bv de antivaxx beweging, global warming). Ze bekijken welke empirische kennis nog mist in dit domein, ontwikkelen onderzoeksvragen, ....

De studenten

Het vak wordt gegeven aan de 3e bachelor Moraalwetenschappen. Dit zijn studenten met een gevariëerde achtergrond in filosofie en sociale wetenschappen (psychologie, sociologie, emprische onderzoeksmethodes, economie, rechten, ...).

Input aan de start

We verwachten een specifiek en praktisch dilemma met een duidelijke praktische context. Er wordt verwacht dat de organisatie bereid is op de vragen van de studenten te antwoorden met betrekking tot deze case, extra informatie te voorzien, feedback te voorzien (1 keer tijdens en 1 keer op het einde van het project) en de uitkomst mee te beoordelen.

Uitkomst op het einde

Een empirisch onderbouwd normatief antwoord op de vraag. Verschillende van de behandelde vragen hebben geen duidelijk antwoord, maar de studenten wegen de voordelen en nadelen van verschillende oplossingen tegen elkaar af.

Voorbeeldprojecten

Het is de eerste keer dat het vak zal plaatsvinden, maar mogelijke voorbeelden zijn: - Hoe gaan we om met vragen over seksuele ontmoetingen van personen met een mentale beperking? Kunnen ze anticonceptie krijgen zonder hun toestemming? Wie beslist dit? - Hoe kunnen we een constructieve dialoog faciliteren tussen de gele vestjes en de politie? - In welke mate kan de individuele vrijheid beperkt worden in tijden van pandemie?

Praktisch

Timing: 2e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Onbekend
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:

Meer informatie