Innovatiegericht en strategisch ontwerpen

In dit vak ontwikkelen de studenten een prototype voor een toekomstig product of product-service combinatie.

Doel van het vak

De studenten krijgen inzicht in innovatiemanagement via cases en leren hoe ze het verschil kunnen maken met design, meerbepaald in de toekomst. De studenten focussen eerst op de veranderende context: hoe ziet de toekomst eruit, wat zijn de noden in dat scenario? Daarna focussen ze op ontwerp voor deze toekomstige context door de ogen van de organisatie. Het is belangrijk dat ze leren hoe ze de grotere aanpassingen kunnen integreren in de specifieke context van het bedrijf.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan studenten 3e Bachelor of Science in Industrial Design Engineering en aan studenten uit het schakeljaar naar Master of Science in Industrial Design Engineering Technology.

Input aan de start

We verwachten dat de organisatie open is over hun innovatie- en productontwikkelingsstrategie en dat ze hierover een presentatie geeft. We verwachten dat de organisatie input geeft voor de opdracht en vragen van de studenten beantwoordt aan de start van het project. Daarnaast willen we graag dat de organisatie de resultaten mee beoordeelt en hun feedback met de studenten deelt. Als een bedrijfsbezoek haalbaar en interessant is voor de studenten dan kan het start- of eindmoment voor het vak bij het bedrijf georganiseerd worden.

Uitkomst op het einde

Het bedrijf krijgt concepten voor innovatieve toekomstige producten (of product-service combinaties) die een antwoord bieden op de uitdaging. Het afgeleverde resultaat kan afgestemd worden met de organisatie maar moet in lijn liggen met de tijd die studenten aan de opdracht kunnen besteden (poster, video, prototype, ...)

Voorbeeldprojecten

Dit is een nieuw vak. In het verleden werden in een gelijkaardig vak disruptieve design concepten uitgewerkt zonder een bedrijf of specifieke uitdaging in het achterhoofd. Meer incrementele oefeningen werden in het verleden al gedaan met Barco, Desperados en Alsico.

Praktisch

Timing: 2e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: De studenten werken hieraan gedurende 1 semester met 3 lesuren per week, en ongeveer evenveel uren zelfstudie. De studenten worden opgedeeld in groepen van ongeveer 4 studenten.
Taal van het vak: Nederlands, English
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A), Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B), Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)

Meer informatie