Selected Topics in Mathematical Optimization

In dit vak ontwikkelen de studenten een algoritme voor een probleem in de life sciences.

Doel van het vak

De studenten leren basis algoritmes voor mathematische optimalisatie (continue optimalisatie, graaf algoritmes, evolutionaire algoritmes, ...). De studenten voeren twee projecten uit waarbij gebruik kan gemaakt worden van een concreet algoritme zoals traveling salesman, experimenteel ontwerp met beperkingen, optimalisatie van een genetische contructie, ...

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan masterstudenten Bio-informatica die een bachelor in biochemie of bio-ingenieurswetenschappen hebben.

Input aan de start

Een interessant probleem binnen de life sciences dat kan opgelost worden met mathematische optimalisatie. Het probleem moet aangeleverd worden met data die klaar is om te gebruiken.

Uitkomst op het einde

Een oplossing of algoritme om het probleem op te lossen.

Voorbeeldprojecten

Het kortste pad vinden in een graaf, een fotomozaiek construeren of microscopische cell tracking, een optimaal experimenteel ontwerp vinden, een classifier bouwen, ...

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Ongeveer 8 uur per student per project, de grootte van de groep studenten kan variëren
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom:

Meer informatie