Geïntegreerde milieuprojecten

In dit vak werken de studenten een oplossing uit voor een specifieke milieuproblematiek.

Doel van het vak

Via een groepswerk wordt dieper ingegaan op een specifieke milieuproblematiek, veelal op vraag van de industrie of overheidsorganisaties (onderwerp wordt jaarlijks gevarieerd). De bedoeling is om een haalbaarheidsstudie te voltooien die verschillende facetten (economisch, technisch, wetgeving) van een bepaald thema belicht en combineert. Iedere student krijgt de kans zich te verdiepen in een bepaald facet van een multidisciplinair project. Tijdens het groepswerk leert de student in teamverband en als projectingenieur werken en zijn kennis toegepast benutten om projectmatig een milieuproblematiek aan te pakken.

De studenten

Dit vak wordt gevolgd door masterstudenten Industrieel ingenieur milieukunde.

Input aan de start

Een probleemstelling met een milieuproblematiek en indien nodig het aanleveren van de nodige data.

Uitkomst op het einde

Een projectrapport en presentatie. Eventueel tools die ontwikkeld werden.

Voorbeeldprojecten

2020: (1) verduurzaming Kokopelli festival en (2) ontwikkeling low-cost sensoren voor IBA's 2019: (1) Rekenen met groen - webtool voor ecosysteemdiensten en (2) CO2-voetafdruk van UGent Campus Kortrijk 2018: verduurzaming Dranouter festival 2017: (1) Duurzaamheidsrapport Howest Campus Brugge volgens GRI standaarden, (2) Verwerking van organisch afval via anaerobe vergisting in de Gentse wijk Rabot 2016: Haalbaarheid algenkweek op recirculatiewater van een plantenkweker

Praktisch

Timing: 2e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Elke student kan ongeveer 100 uur aan dit project werken.
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:
Dit vak gaat door op Campus Kortijk.

Meer informatie