Bio-inspired project

In dit vak werken de studenten een oplossing uit voor een probleem en laten ze zich inspireren door biologie.

Doel van het vak

In dit vak passen de studenten hun conceptuele en theoretische kennis over biologie, innovatie en duurzaamheid toe op een probleem. Ze doorlopen het hele design thinking-proces van probleem, idee, concept, uitwerking en ontwikkeling. Er worden verschillende workshops en theoretische sessies gegeven, maar het grootste deel van het vak bestaat uit het projectwerk.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan masterstudenten in de biologie die de minor bio-inspired innovation and sustainability volgen. Daarnaast staat het ook open voor andere studenten die het vak wensen op te nemen.

Input aan de start

Een probleem of onderwerp waarbij de oplossing mogelijks geïnspireerd kan zijn vanuit de biologie. Dit kan bijvoorbeeld door concepten van dieren, planten, fenomenen toe te passen op een andere uitdaging. Er is bij voorkeur een link met duurzaamheid en er moet voldoende vrijheid zijn zodat de studenten een breed scala aan mogelijke oplossingen kunnen bekijken. Indien mogelijk kan de organisatie logistieke en technische ondersteuning geven tijdens het uitwerken van het concept en prototype van de studenten.

Uitkomst op het einde

Het streefdoel is een prototype dat een oplossing kan vormen voor het probleem. De studenten delen ook het proces dat ze gevolgd hebben, de ideeën en de moeilijkheden die ze ervaren hebben.

Voorbeeldprojecten

Een textiel dat water condenseert.

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Elke student kan ongeveer 270 uren aan dit project werken.
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A), Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B), Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Organisaties dienen niet te betalen, maar als er bepaalde materiaal- of productiekosten moeten gemaakt worden dan kan een tussenkomst in de onkosten besproken worden.

Meer informatie