Ondernemen met chemie

In dit vak ontwikkelen de studenten een oplossing voor een probleem, geïnspireerd door de chemie.

Doel van het vak

Via dit vak komen de studenten voor het eerst in contact met ondernemerschap. Er wordt vooral ingezet op het ontwikkelen van vaardigheden zoals wetenschapscommunicatie, proactief op zoek gaan naar opportuniteiten, ontwikkelen en presenteren van een businesscase en teamwerk. Om dit aan te leren wordt gebruik gemaakt van design thinking. Er wordt verwacht van de studenten dat ze een businesscase ontwikkelen die past binnen het kader van chemie. Dit kan een case zijn om iets te commercialiseren (een start-up) maar even goed een sociaal of educatief geïnspireerde case.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan studenten Bachelor of Science Chemie.

Input aan de start

Een probleem of onderwerp waarbij de oplossing mogelijks geïnspireerd kan zijn vanuit de chemie. Er is bij voorkeur een link met duurzaamheid. Indien mogelijk kan de organisatie ook technische input, know-how en/of tussenkomst in onkosten voor de prototypes aanleveren.

Uitkomst op het einde

Waar mogelijk wordt er een protype ontwikkeld. Op het einde stellen de studenten hun prototype en hun traject voor aan de hand van een presentatie en een verslag.

Voorbeeldprojecten

De studenten werkten al rond het bestrijden van de varraomijt bij bijen, verticaal tuinieren, een microplastic filter voor de wasmachine, ...

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen:
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:
Idealiter kan de organisatie per project ongeveer 500 € voorzien voor de ontwikkeling van een prototype.

Meer informatie