H-Impact

In deze opleiding leren studenten, onderzoekers en professionals meer over ondernemingszin en innovatie in de gezondheidszorg.

Doel van het vak

In H-Impact ontwikkelen de deelnemers een oplossing voor een uitdaging in de gezondheidszorg. Binnen de opleiding volgen ze een online theorie, workshops en coaching om hun kennis en vaardigheden met betrekking tot innovatie en ondernemingszin te versterken. Ze passen deze opgedane kennis en ervaring toe op het project waar ze aan werken in multidisciplinaire, internationale teams.

De studenten

De deelnemers van H-Impact zijn masterstudenten, PhD studenten of professionals met een zeer diverse achtergond, maar allen geïnteresseerd in ondernemingszin en innovatie in de gezondheidszorg.

Input aan de start

Een gedetailleerde beschrijving van de uitdaging. De organisatie moet bereidt zijn om met ons samen te zitten om de uitdaging verder te definiëren en om regelmatig met de deelnemers samen te zitten (online).

Uitkomst op het einde

De uitkomst hangt af van de uitdaging en het traject dat de studenten afleggen. In het ideale geval hebben de studenten een eerste prototype voor een oplossing en is dit al deels gevalideerd. De deelnemers stellen het prototype, hun ervaringen en waarom ze bepaalde beslissingen genomen hebben voor tijdens een netwerkevenement in december. De organisatie wordt hiervoor uitgenodigd en zal ook tijdens het programma contact hebben met de deelnemers.

Voorbeeldprojecten

Dit jaar werkten de deelnemers aan een app om je activiteiten te beheren en burn-out te voorkomen, een spel dat scholen kunnen gebruiken om leerlingen te informeren over een gezonde levensstijl en zo obesitas te voorkomen, een online platform waar kankerpatiënten met elkaar in contact kunnen komen en snel medische informatie kunnen vinden en een dienst die buren en ouderen samenbrengt om samen te eten en eenzaamheid tegen te gaan.

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: De deelnemers werken ongeveer 1 dag per week, gedurende 12 weken aan het project. Ze werken in groepjes van ongeveer 4 deelnemers.
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom:

Meer informatie