Economie voor ingenieurs

In dit vak bekijken de studenten de volledige levenscyclus van een technische oplossingen en de kosten en opbrengsten die daarmee gepaard gaan.

Doel van het vak

De studenten analyseren een technische oplossing vanuit een techno-economisch perspectief. Ze beschrijven de voordelen van de technologie en de kosten voor de implementatie (volledige levenscyclus) en houden daarbij rekening met onzekerheid in de voorspellingen. In het ideale geval is er een keuze tussen 2 of 3 verschillende technologieën. De technologische oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is de bedoeling dat de studenten leren om niet enkel naar de technische kant van een oplossing te kijken, maar ook naar de impact van operationele kosten en dergelijke.

De studenten

Het vak wordt gegeven aan masterstudenten ingenieurswetenschappen. Hun ingenieursdiscipline is zeer divers.

Input aan de start

We verwachten een beschrijving van de technische oplossing (of alternatieven) die voorhanden is, samen met een ruwe indicatie van de aspecten die moeten meegenomen worden bij de evaluatie.

Uitkomst op het einde

Een gekwantificeerde inschatting van de verwachtte kosten over de hele levenscyclus van de technische oplossing, met een duidelijk overzicht van assumpties.

Voorbeeldprojecten

Een goede trackingoplossing voor materiaal op een bouwwerf voorstellen, waarbij rekening gehouden wordt met verwachtte kosten en voordelen.

Praktisch

Timing: 1e semester
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: Er kunnen zowel groepsprojecten zijn waar de studenten langer aan werken of beperktere uitdagingen waar ze als een korte case aan werken.
Taal van het vak: English
Intellectuele eigendom:

Meer informatie