Cybernetica en systeemgericht ontwerpen

In dit vak leren studenten systemen (producten en services) ontwerpen. Ze doen dit op een hands-on manier, door te prototypen en hun designs te testen.

Doel van het vak

De studenten worden in groepen verdeeld en ontwerpen systemen. Ze passen systeemgerichte ontwerpmethodes toe op het probleem en prototypen en testen hun ontwerpen. Ze ontwikkelen niet enkel producten, maar systemen met verschillende tastbare en niet-tastbare ontwerp uitkomsten). Er wordt van de studenten verwacht dat ze aan de slag gaan met uitdagingen uit de maatschappij en dat ze samenwerken met de betrokkenen om zo tot een werkende uitkomst te komen op het einde van het semester.

De studenten

3e jaar bachelor studenten Industrial Design Engineering (campus Kortrijk)

Input aan de start

Een interessant probleem of opportuniteit dat door studenten Industrial Design Engineering aangepakt kan worden. Openheid voor verschillende creatieve oplossingen en om het eigen systeem aan te passen. Ondersteuning voor de prototype en test fase van de studenten.

Uitkomst op het einde

Een ontworpen systeem (dit wil zeggen: analyse, prototypes en testen) Het bedrijf is eigenaar van de resultaten Niet alle ontworpen systemen zullen werken. Mislukkingen worden verwacht en maken deel uit van het proces.

Voorbeeldprojecten

Studenten die biomaterialen introduceren op de campus: https://www.prototypingcirculair.com/
Studenten die nieuwe invulling geven aan verloren ruimte (samen met externe organisaties, het project wordt verder ondersteund door UGent): https://www.cokido.org/

Praktisch

Onderwijstaal

Combinatie van Nederlands en Engels

Budget

Werktijd voor studenten

4 uur / week

Timing

2e semester