Hoe kunnen we anderstaligen ondersteunen bij het verwerven van digitale vaardigheden?

Gesloten uitdaging - geel

Uitdaging

Netwerk:

District09

Digitaal gedreven door Gent - onze dienst werkt aan e inclusie

Wat is het probleem?

Achtergrondinfo over digitale hulp in Gent
Vanuit District09 werken we aan e-inclusie in Gent, met verschillende projecten willen we organisaties en diensten ondersteunen die mee willen werken om de digitale kloof in Gent te verkleinen. Concreet voorbeeld zijn de Digipunten waar op een laagdrempelige manier nabije hulp geboden wordt aan buurtbewoners die deze kloof ervaren. Samen met verschillende Gentse organisaties en diensten (bibs, lokale dienstencentra, buurthuizen, vzw’s…) wordt hieraan gewerkt.
In een Digipunt kunnen mensen uit de buurt langs terecht met digitale vragen. Er zijn één of meer (vrijwillige) begeleiders aanwezig die hen op weg helpen met basisvragen rond computer, tablet, smartphone, internet en e-diensten. De begeleiding in een Digipunt is gratis.
Op een aantal locaties geven digihelpers ook cursussen of workshops rond digitale thema’s.

Uitdaging:
In de Digipunten bereiken we weinig anderstaligen. Eén van de redenen hiervoor is de taalbarrière. We willen e-inclusieacties opzetten op een locatie waar veel anderstalige nieuwkomers komen. De uitdaging is tweeledig: enerzijds een voorbereidend onderzoek voor het pilootproject dat we rond dit probleem willen opzetten. Wat is nodig om een goeie communicatie te krijgen met mensen die weinig of geen Nederlands spreken, in 1 op 1 situaties of in groep (workshops, lessen, …)? Zoeken naar goede voorbeelden in binnen-en buitenland: wat werkt er? Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn? Welke tools/methoden/… worden hiervoor gebruikt? …
Anderzijds vragen we om uit te zoeken hoe we de vertaling kunnen maken naar de Gentse context, en enkele methodieken te selecteren of uit te werken die we als proeftraject kunnen uitproberen.

Wat wordt er verwacht van de oplossing?

Enerzijds een analyse van goede praktijken uit binnen- en buitenland, anderzijds een aanzet voor acties die we in Gent kunnen opzetten.

Wil je graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Laat je gegevens na en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Laat je gegevens na en voeg alvast het e-mailadres van de professor of assistent toe. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Laat je gegevens na: 

    Praktisch

    Mogelijke onderwijsvormen

    Bachelor of masterproef, Challenge-based onderwijs, Projectwerk

    Maatschappelijke meerwaarde

    4/5