Hoe kunnen we onze vereniging verjongen en vervrouwelijken?

Gesloten uitdaging - geel

Uitdaging

Netwerk:

TreinTramBus

TreinTramBus zet zich als ledenvereniging in voor beter openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel.

Wat is het probleem?

TreinTramBus is een ledenvereniging en wordt bestuurd door een Algemene vergadering met Raad van Bestuur. Er zijn twee vaste medewerkers in dienst. Zowel het bestuur (algemene vergadering & raad van bestuur) als de leden zijn een behoorlijk homogene groep: bijna enkel mannen tussen de 50 en 80 jaar oud. Dit maakt dat de vertegenwoordiging van de vereniging niet representatief is voor de algemene openbaar vervoergebruiker.

Verder geven steeds meer bestuurders aan zich omwille van hun leeftijd, te willen terugtrekken uit het bestuur van de vereniging. Wanneer er niet wordt ingezet op verjonging en vervrouwelijking, zal de vereniging samen met zijn leden ouder worden en uiteindelijk ophouden te bestaan.

Wat wordt er verwacht van de oplossing?

We zoeken enerzijds naar een plan hoe we onze vereniging kunnen verjongen en vervrouwelijken. Hierbij willen we ook de vereniging en zijn activiteiten onder de loep nemen zodat de nieuw beoogde doelgroep ook aangesproken wordt door het werk van de vereniging. TreinTramBus is bereid om intern bepaalde patronen bloot te leggen die maken dat we steeds een ouder, mannelijk publiek aantrekken.

Daarnaast willen we ook onze bestaande leden behouden en hen niet afschrikken door een totaal nieuwe aanpak. We verwachten dat we binnen dit en 5 jaar een omkering zien in het leden- en bestuursbestand en dat de gemiddelde leeftijd daalt. We hopen ook op een mooier evenwicht tussen mannen en vrouwen.

Wil je graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Laat je gegevens na en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Laat je gegevens na en voeg alvast het e-mailadres van de professor of assistent toe. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Laat je gegevens na: 

    Praktisch

    Mogelijke onderwijsvormen

    Bachelor of masterproef, Challenge-based onderwijs

    Maatschappelijke meerwaarde

    4/5