Informatie voor lesgevers

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je als lesgever met één of meerdere uitdagingen uit de oproep aan de slag gaat. Als je vragen hebt kan je ons steeds contacteren.

Hoe kies ik een uitdaging?

De uitdagingen staan opgelijst op de website. Via de tags kan je één of meerdere onderwerpen selecteren die aansluiten bij jouw vak. Houd er rekening mee dat de uitdagingen meestal breed omschreven zijn en dat een titel die op het eerste zicht niets te maken heeft met jouw vak toch een interessant aspect kan omvatten dat ook voor jou relevant is.

Bij elke uitdaging wordt extra context gegeven en zie je ook bepaalde kenmerken, zoals: de taal waarin de uitdaging uitgevoerd kan worden, of er budget voorzien is of welke timing ideaal is.

Als je interesse hebt in een uitdaging kan je bovenaan op de knop klikken. Wij brengen je in contact met de juiste persoon binnen de organisatie. Op dit moment hoef je nog niets beslist te hebben, je kan gerust eerst nog meer informatie opvragen of eens overleggen.

Soms kiezen de studenten zelf een uitdaging via de website. In dat geval is het cruciaal dat je als lesgever in het beginproces de leiding neemt. Het is niet de bedoeling dat de studenten zelf afspraken moeten maken over vergoedingen, contracten en dergelijke. Bij voorkeur laat je studenten kiezen uit een lijst van uitdagingen waarvan je zelf al contact opgenomen hebt met de organisatie.

Kan ik direct met een uitdaging aan de slag?

Neen, meestal is dit niet het geval. In de meeste gevallen dient de uitdaging nog wat verder afgelijnd te worden en/of dient er nog bijkomende informatie uitgewisseld te worden voordat de studenten aan de slag kunnen.

Het is ook belangrijk dat goed besproken wordt wat de verwachtingen tussen de organisatie en jou zijn (in beide richtingen). Bespreek bijvoorbeeld op voorhand hoeveel ondersteuning de organisatie dient te geven aan de studenten, hoe vaak ze afspreken en het eindresultaat dat de organisatie kan verwachten.

Daarnaast moet er ook besproken worden wat er met de eindresultaten mag gebeuren, bij voorkeur voor het project start. Wij voorzien templates die dit proces kunnen vergemakkelijken.

Waarom is een overeenkomst nuttig?

Goede afspraken maken goede vrienden. Onze ervaring leert ons dat transparantie en duidelijke afspraken aan het begin van het project belangrijk zijn voor vlotte samenwerkingen tussen organisaties, studenten en professoren.

Dit is voornamelijk belangrijk met betrekking tot de eigendomsrechten op het resultaat. Zolang er niets getekend is behoren die toe aan de individuele studenten die er afzonderlijk en op niet-exclusieve basis mee aan de slag kunnen. Dit is niet steeds de meest wenselijke situatie.

Als lesgever ben je verantwoordelijk voor het correct inschatten van de IP-situatie, voor het maken van de nodige afspraken en voor het bemiddelen in geval van discussie.

Dankzij de voorgestelde overeenkomsten is er geen twijfel over de eigendomsrechten op de uiteindelijke oplossing, zijn er duidelijke afspraken over vergoedingen en zijn UGent, de professor en de studenten niet aansprakelijk voor de uiteindelijke oplossing. 

Hoe maak ik de overeenkomsten in orde?

Meer informatie volgt bij de start van het academiejaar.

Welke afspraken moet ik maken met de organisatie?

De meest voor de hand liggende onderwerpen zijn:

  • De uitdaging: wat is de vraag precies, wat zijn de verwachtingen, welke materialen moeten nog aangeleverd worden, komt de organisatie dit zelf voorstellen, …
  • Eigendomsrechten: wie mag de resultaten gebruiken en/of commercialiseren? Welke rechten moeten daarvoor afgestaan worden?
  • Financiële vergoeding: betaalt de organisatie onkosten (vervoer, telefoon, klein materiaal, groot materiaal, …) terug aan de studenten, hoe wordt dit geregeld, is er een maximumbedrag, …? Betaalt de organisatie een bedrag aan UGent om aan de uitdaging te werken?
  • Contactmomenten en begeleiding: hoe vaak zal de organisatie contact hebben met de studenten, op welke tijdstippen, wie  neemt het initiatief, …
  • Eindresultaat: in welke vorm wordt het eindresultaat verwacht (verslag, filmpje, presentatie, …), wanneer wordt dit verwacht, kan de organisatie mee beoordelen, kan de organisatie nog vragen stellen, zijn ze aanwezig op de presentaties, …

Welke onderwijsvormen kan ik gebruiken om met de uitdaging aan de slag te gaan?

Je kan als lesgever zelf de geschikte onderwijsvorm kiezen. Een paar onderwijsvormen zijn uitstekend geschikt voor deze uitdaging en stellen we graag voor: