Informatie voor lesgevers

Op deze pagina vind je meer informatie om als lesgever met één of meerdere uitdagingen uit deze oproep aan de slag te gaan. Als je vragen hebt kan je ons steeds contacteren.

Hoe kies ik een uitdaging?

De uitdagingen staan opgelijst op de website. Via de tags kan je één of meerdere onderwerpen selecteren die aansluiten bij jouw vak. Hou er rekening mee dat de uitdagingen meestal breed omschreven zijn en dat een titel die op het eerste zicht niets te maken heeft met jouw vak toch een interessant aspect kan omvatten dat ook voor jou relevant is.

Bij elke uitdaging wordt een beetje meer context gegeven en zie je ook bepaalde kenemerken, zoals de taal waarin de uitdaging uitgevoerd kan worden, of er budget voorzien is of welke timing ideaal is.

Als je interesse hebt in een uitdaging kan je bovenaan op de knop klikken. Wij brengen je in contact met de juiste persoon binnen de organisatie. Op dit moment hoef je nog niets beslist te hebben, je kan gerust eerst nog meer informatie opvragen of eens overleggen.

Soms kiezen de studenten zelf een uitdaging via de website. In dat geval is het cruciaal dat je als lesgever in het beginproces de leiding neemt. Het is niet de bedoeling dat de studenten zelf afspraken moeten maken over vergoedingen, contracten en dergelijke. Bij voorkeur laat je studenten kiezen uit een lijst van uitdagingen waarvan je welf al contact opgenomen hebt met de organisatie.

Kan ik direct met een uitdaging aan de slag?

Neen, meestal is dit niet het geval. In de meeste gevallen dient de uitdaging nog wat verder afgelijnd te worden en/of dient er nog bijkomende informatie uitgewisseld te worden voordat de studenten aan de slag kunnen.

Het is ook belangrijk dat goed besproken wordt wat de verwachtingen van zowel de organisatie naar jou als omgekeerd zijn. Bespreek bijvoorbeeld op voorhand hoeveel ondersteuning de organisatie dient te geven aan de studenten, hoe vaak ze afspreken en het eindresultaat dat de organisatie kan verwachten.

Daarnaast moet er ook een overeenkomst getekend worden tussen alle partijen, bij voorkeur voor het project start. Wij voorzien templates die dit proces kunnen vergemakkelijken.

Waarom is een overeenkomst verplicht?

Goede afspraken maken goede vrienden. Onze ervaring leert ons dat transparantie en duidelijke afspraken aan het begin van het project belangrijk zijn voor vlotte samenwerkingen tussen organisaties, studenten en professoren. Dankzij de overeenkomsten is er geen twijfel over de eigendomsrechten op de uiteindelijke oplossing, zijn er duidelijke afspraken over vergoedingen en zijn UGent, de professor en de studenten niet aansprakelijk voor de uiteindelijke oplossing. 

In het verleden waren er soms problemen als studenten met het project wouden verder gaan. Zonder overeenkomst kan UGent niet tussenkomen. Men kijkt dan vaak naar de verantwoordelijk lesgever om de discussie uit te klaren, maar soms zijn er al bepaalde banden met studenten (die bijvoorbeeld zijn thesis bij jou doet) of de organisatie (waarmee je een onderzoeksproject lopende hebt) die onpartijdigheid moeilijk maken. Met de contracten willen we flexibiliteit geven aan professoren, studenten en organisaties en toch voorzien in de nodige ondersteuning.

Daarnaast maken we het ook mogelijk dat er een zekere billijke vergoeding gevraagd wordt voor de dienstverlening van UGent, zelfs al is er geen resultaatsverbintenis. Deze vergoeding kan dan bepaalde onkosten omvatten die de studenten dienen te maken, maar kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Vele andere hoger onderwijsinstellingen vragen een bepaald bedrag voor het uitwerken van een uitdaging, vooral in het geval van contract B.

Hoe maak ik de contracten in orde?

De contracten worden meegestuurd als de link gelegd wordt met de organisatie, maar kunnen ook gedownload worden op de website van TechTransfer of opgevraagd worden bij ons.

De contracten zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands en er zijn 3 verschillende versies (optie A, B en C zoals ook hier vermeld).

Om het contract in te vullen heb je volgende informatie nodig:

 • De naam van alle studenten die aan het project zullen werken en hun domicilieadres.
 • De naam van de externe partner, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer en de naam van de persoon die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger.
 • De naam van de verantwoordelijk lesgever en de vakgroep.
 • De start- en einddatum van het project.
 • De uitgeschreven vraag (deze mag anders geformuleerd zijn dan de vraag op de website, bijvoorbeeld meer toegepast voor jouw vak).
 • De begeleider van de externe partner.
 • Is er een financiële en/of materiële bijdrage van de organisatie? Dan moet dit ook in het contract beschreven worden.

Het ondertekende contract dient gemaild te worden naar callforchallenges@ugent.be. Alle betrokkenen dienen een digitaal exemplaar te ontvangen en bij te houden.

Welke afspraken moet ik maken met de organisatie?

De meest voor de hand liggende onderwerpen zijn:

 • De uitdaging: wat is de vraag precies, wat zijn hun verwachtingen, welke materialen moeten nog aangeleverd worden, komen ze dit zelf voorstellen, …
 • Overeenkomst: welk type overeenkomst kiezen ze? Wat past bij jouw vak?
 • Financiële vergoeding: betaalt de organisatie onkosten (vervoer, telefoon, klein materiaal, groot materiaal, …) terug aan de studenten, hoe wordt dit geregeld, is er een maximumbedrag, …? Betaald de organisatie een bedrag aan UGent om aan de uitdaging te werken?
 • Contactmomenten en begeleiding: hoe vaak zal de organisatie contact hebben met de studenten, op welke tijdstippen, wie  neemt het initiatief, …
 • Eindresultaat: in welke vorm wordt het eindresultaat verwacht (verslag, filmpje, presentatie, …), wanneer wordt dit verwacht, kan de organisatie mee beoordelen, kan de organisatie nog vragen stellen, zjn ze aanwezig op de presentaties, …

Welke onderwijsvormen kan ik gebruiken om met de uitdaging aan de slag te gaan?

Je kan als lesgever zelf de geschikte onderwijsvorm kiezen. Een paar onderwijsvormen zijn uitstekend geschikt voor deze uitdaging en stellen we graag voor: