Informatie voor studenten

Op deze pagina vind je meer informatie om als student aan een uitdaging deel te nemen. Als je vragen hebt kan je ons steeds contacteren.

Kan ik zomaar een uitdaging of opdracht kiezen?

De uitdagingen en opdrachten die op deze website opgelijst zijn dienen steeds uitgevoerd te worden onder supervisie van een professor of begeleider. Ze kunnen dus gebruikt worden in vakken en thesissen, maar je kan niet zonder begeleiding aan een uitdaging werken.

Stuurde je professor je door naar deze website met de vraag om zelf een interessant topic uit te kiezen, dan kan je wel zelf aangeven dat je graag aan die uitdaging of opdracht werkt, maar dien je de professor in cc te plaatsen van de e-mail.

Ik word gevraagd een overeenkomst te ondertekenen: waarom?

Voor de meeste studenten is het de eerste keer dat ze voor een projectvak een overeenkomst moeten tekenen. Aangezien het om een samenwerking gaat tussen een organisatie, lesgevend personeel en studenten met als doel een oplossing voor een probleem te bedenken, is het erg belangrijk dat er op voorhand goede afspraken worden gemaakt over hoe de resultaten gebruikt kunnen worden.

In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er precies was afgesproken. Ook tussen studenten die samen aan een project werkten waren er soms discussies als ze verder wilden werken aan het project. Door de zaken op papier te zetten is het duidelijk en transparant voor iedereen: de studenten, de professoren en de organisatie. 

Wat als de organisatie niet antwoordt op mijn mails?

We verwachten van een organisatie dat ze binnen 2 à 3 werkdagen op jullie vragen kunnen antwoorden. Is dit niet het geval dan kan je een reminder sturen of telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer kan je misschien online vinden, in de handtekening van een vorige e-mail of je kan het opvragen bij ons. 

In de meeste gevallen is er ook een tweede contactpersoon opgegeven. Ook die kan je opvragen bij ons als je die gegevens nog niet hebt.

Wat als ik verder wil gaan met het idee nadat het project is afgelopen?

Als er geen overeenkomst gesloten is met de organisatie dan behoud je als student de rechten op het werk dat jij geleverd hebt. Je kan met jouw resultaten afzonderlijk en op niet-exclusieve basis aan de slag. Vaak heb je echter alle resultaten samen nodig om met het conept verder te kunnen. In dat geval moeten de andere studenten hun rechten overdragen naar jou. 

Als er een overeenkomst getekend werd dan kan je daarin vinden wat er mogelijk is en wat niet.