Hoe kunnen we de schoolse motivatie vergroten bij jonge tieners (vnl uit kansengroepen)?

Wicked problem

Netwerk:

Hub ontwikkelen in diversiteit

De hub wil diversiteit optimaal benutten om op een duurzame manier ontwikkelings- en toekomstkansen te vergroten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Gent.

Wat is het probleem?

Heel wat 10- tot 14-jarigen kampen met motivatieproblemen op school, rebelleren, spijbelen of stoppen zonder diploma te behalen hun schoolcarrière. Ze vinden bijvoorbeeld geen aansluiting bij schoolse methoden en thema’s, hebben te maken met een welzijnsproblematiek of kampen met een moeilijke thuissituatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongeren wel de nodige motivatie vinden en zich verbonden voelen met de school en alles wat daarbij komt kijken?

Daarnaast kijken we naar de link met informeel leren. We zien daar ontwikkelingskansen in een leer- en leefomgeving met oog voor autonomie, verbondenheid en competentie. Hoe kunnen we scholen helpen om de brede leer-en leefomgeving te integreren in het onderwijs zodat leerlingen gemotiveerd naar school komen? Hoe kunnen we aandacht voor en inzichten in het schaduwonderwijs (o.a. de (niet)kansen in de thuiscontext) benutten? Als school is het moeilijk om dit alleen te realiseren – dit moet een gezamenlijke missie zijn. De samenwerking tussen verschillende actoren en de expertise-uitwisseling zorgt ervoor dat er interdisciplinair geleerd wordt met en van elkaar.

Waarom 10- tot 14-jarigen als doelgroep? Binnen deze leeftijdsgroep vindt de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs plaats, een belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbaan. Er is enerzijds een groot verschil tussen de meer holistische aanpak in het BaO en degefragmenteerde aanpak in het SeO. Anderzijds dreigen leerlingen bij deze overgang uit de boot te vallen door onaangepaste oriëntatie en/of vooroordelen. Er bestaan ook weinig initiatieven voor deze leeftijdsgroep. Daarnaast zien we in de spijbelcijfers dat de leeftijd steeds lager wordt en er reeds in de derde graad van het Lager onderwijs een toenemende bezorgdheid is over afwezigheden van leerlingen.

Wil je graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Laat je gegevens na en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Laat je gegevens na en voeg alvast het e-mailadres van de professor of assistent toe. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Laat je gegevens na: 

  Praktisch

  Mogelijke onderwijsvormen

  Bachelor of masterproef, Challenge-based onderwijs

  Maatschappelijke meerwaarde

  5/5

  Internationaal te gebruiken

  Ja