Tag: klimaatsdoelstellingen

Op deze pagina vind je een overzicht van vakken of projecten aan UGent die op zoek zijn naar uitdagingen en uitdagingen met een bepaalde tag. Elk vak en uitdaging heeft ook een detailpagina.

102 – Hoe geven we in de race naar klimaatneutraliteit best vorm aan een slim en zo geautomatiseerd mogelijk matchmaking-platform voor lokale CO2-compensatie dat vlot inplugbaar moet zijn in andere digitale salesprocessen?

Claire – Claire is een marktplaats voor lokale CO2 compensatie waarbij bedrijven/organisaties die hun rest-uitstoot compenseren door financieel bij te dragen aan lokale initiatieven die effectief CO2 reduceren of capteren, in ruil voor een CO2 attest.

Lees meer

91 – Hoe kunnen we de logistieke bewegingen op campus Sterre optimaliseren zodat er minder overlast en meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ontmoetingsplekken, groen … komt?

Living Lab campus Sterre en Afdeling Milieu (UGent) – Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.

Lees meer

62 – Hoe kunnen we impact van diverse klimaatacties objectiveren zodat de beperkte publieke middelen een zo groot mogelijke hefboom voor klimaat en milieuimpact genereren?

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) – Netwerk Klimaat – Netwerk Klimaat ondersteunt lokale besturen bij ambitieuze klimaatacties rond hernieuwbare energie (zon-wind-warmte) en energie efficiëntie in zowel de publieke gebouwen, openbare verlichting en wagenpark alsook de acties bij burgers en bedrijven.

Lees meer