Living Lab campus Sterre en Afdeling Milieu (UGent) – Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.

Lees meer