In dit vak moeten de studenten een algoritme ontwerpen om relevante inzichten uit een dataset te extraheren.

read more