Tag: software

Op deze pagina vind je een overzicht van vakken of projecten aan UGent die op zoek zijn naar uitdagingen en uitdagingen met een bepaalde tag. Elk vak en uitdaging heeft ook een detailpagina.

102 – Hoe geven we in de race naar klimaatneutraliteit best vorm aan een slim en zo geautomatiseerd mogelijk matchmaking-platform voor lokale CO2-compensatie dat vlot inplugbaar moet zijn in andere digitale salesprocessen?

Claire – Claire is een marktplaats voor lokale CO2 compensatie waarbij bedrijven/organisaties die hun rest-uitstoot compenseren door financieel bij te dragen aan lokale initiatieven die effectief CO2 reduceren of capteren, in ruil voor een CO2 attest.

Lees meer