Diversiteit en inclusie

Hoe kunnen we inzetten op meer diversiteit en een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de architectensector in Vlaanderen en Brussel?

Ongeveer de helft van de afgestudeerde architectuurstudenten is een vrouw. Maar na het afstuderen haken heel wat vrouwen af. Architect blijft ook voornamelijk een wit beroep in België. Zowel in de architectuurstudies als op de werkvloer is er weinig diversiteit zichtbaar.
Wat zijn de obstakels of oorzaken waarom de architectensector zo weinig divers is? En hoe kunnen we hier verandering in brengen?

Lees meer

Hoe kunnen we eerlijkheid en transparantie creëren in de markt van kenniswerkers (product ontwikkelaars, designers, CTO’s, innovatie facilitatoren, …)?

Net zoals dat koffieboeren in derde wereld landen uitgebuit worden en oneerlijk worden behandeld zien we dit ook bij kenniswerkers. Vaak uit onwetenheid. Daardoor belanden ze vaak in stressvolle situaties, kans op burn-out en verliezen ze hun creativiteit en motivatie die als kenniswerker van cruciaal belang is. Hier willen we verandering in brengen.

Lees meer