13 – Inzet op co-creatie: we hebben een sterk parcours achter de rug inzake co-creatie en co-design, vooral mbt samen publiek domein inrichten en dromen over het verleden, heden en toekomst in een online teletijdsmachine onderbrengen, in 3D, interactief, online…

Stad Gent (VR/AR/3D team)

Gent is uiteraard een middelgrote stad met een waaier aan beleidsdomeinen. Het VR/AR/3D Team ondersteunt elk van die domeinen in gebruikt van 3D-technologie voor het oplossen van problemen en/of interactief communiceren.
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Proof-of-concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We onderzoeken graag in samenwerking met Ugent alle aspecten van co-creatie.
Hoe kunnen we dit nog optimaliseren?
Hoe bereiken we nog meer doelgroepen, hoe kunnen we ook patiënten in het UZ mee betrekken vanop het ziekbed (in samenwerking ook met dokters van UZ)?
Hoe kunnen we in onze technologie nog verder optimaliseren?
Hoe kunnen we de layout van onze producten optimaliseren?
Hoe verfijnen we code, maar ook 3Dmodeling?
Hoe koppelen we historisch onderzoek bij stadsontwikkeling, beter in onze toepassingen?
Hoe kunnen we onze AR toepassingen nog verbeteren?
Welke invloed heeft de psychologie van het kijken op gebruik van 3D modellen bij e-participatie?
Zijn er sociologische aspecten die beïnvloeden bij het co-creatieve luik?

Kortom een hoop interdisciplinaire vragen, waarbij we graag wat input krijgen van studenten in ruil voor kennisoverdracht van onze kant.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Innovatie tot bij de burger op een plezante VR/AR/3D manier. Een beperkt werkingsbudget van het VR/AR/3D team laat niet toe om daar externe betaalopdrachten voor uit te schrijven .

Waarom dien je deze uitdaging in?

Samenwerking met stagiairs zit in ons DNA, kennisdelen in 2 richtingen met studenten hoger onderwijs is ook een speerpunt. Er is een link met veel wetenschappelijk onderzoek, onder meer het bouwen van een virtuele teletijdsmachine.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Het VR/AR/3D team is een enthousiast innovatief team dat voortdurend experimenteert. Iedere oplossing brengt weer een nieuwe uitdaging, een nieuw probleem. We hebben geen budgettaire middelen maar wel de luxe dat we als een soort laboratorium in stadsdiensten kunnen opereren. Uitdagend voor studenten om hierin een poos mee te draaien.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het aantal problemen is veelzijdig. Afhankelijk van het type student/type opleiding en dito vak kunnen we dit bekijken.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

VR/AR materiaal en 3D-data is beschikbaar

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.