15 – Hoe kunnen we kwetsbare 60-plussers in hun thuissituatie stimuleren om dagelijks een goede mondzorg te onderhouden en jaarlijks naar de tandarts te gaan?

Gezonde Mond

Mondgezondheidsbevordering voor kwetsbare doelgroepen.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Er zijn verschillende facetten. De kwetsbare ouderen (lees ouderen met zorgnood, klein tot geen sociaal netwerk, alleenstaanden, al dan niet in kansarmoede) ervaren verschillende drempels. Ten eerste zien ze de nood niet altijd in van een goede mondgezondheid terwijl dit op hun leeftijd nog belangrijk is. Ten tweede is het moeilijk om nog naar de tandarts te gaan. Ook van de tandarts uit zijn hier soms vooroordelen. Thuisverpleegkundigen hebben dan weer niet altijd de kennis, of zelf-effectiviteit om mondzorg bespreekbaar te maken of over te nemen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het zou voor thuisverpleegkundigen een tool zijn om die mondgezondheid op te nemen in hun algemene aanbod enerzijds, anderzijds zou het de kwetsbare ouderen helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. een slechte mondgezondheid kan op veel aspecten van hun leven een invloed hebben: fysisch (minder pneumonie, ontsteking) sociaal (niet schamen voor gebit), psychisch (frisse mond, zonder pijn).

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het is een redelijk complex probleem waar veel actoren verbonden zijn en een rol zullen moeten spelen. Dit maakt dat het probleem van een heel aantal kanten aangepakt moet worden.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We zijn bezig met een educatiemodule te ontwikkelen voor de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde om op deze manier al bottum-up te werken. Met het project ieders Mond Gezond gaan we lokaal werken met mondzorgcoachen om personen in kansarmoede te helpen. Maar hier zijn we zeer weinig 60-plussers. Via de mondzorglijn gaan we aan de slag bij ouderen die al in een WZC verblijven. Maar vaak komen ze daar al binnen met een achtergestelde mondgezondheid. De stap nu is om de groep die overal uit te boot valt te gaan bereiken, eventueel met een mix van bovenstaande methodieken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Er hebben reeds focusgroepen plaatsgevonden. Nu zou moeten gekeken worden hoe we de methodiek de Ieders mond gezond kunnen vertalen naar de kwetsbare 60plussers die thuis wonen. Hoe moet de training eruit zien. Welke stakeholders moeten we meenemen en op welke manier. We zitten dus tussen het uitwerken van de oplossing en het testen van enkele technieken.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Zeer beperkt, kleine kosten

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.