16 – Screening rond mobiliteit bij thuiswonende klanten

Motena

Een organisatie die de mensen ondersteund doorheen alle fases in het leven.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Wij leveren vanuit Kotee (= thuiszorgluik binnen Motena) thuiszorgdiensten aan klanten. Hier merken wij dat heel wat klanten amper tot geen sociaal netwerk hebben. Zelf staan we heel sterk stil bij de qualtiy of life en willen we er alles aan doen om mensen te helpen met hun levensdoel en het zo lang mogelijk thuis laten wonen. Vandaar willen we steeds een oogje in het zeil houden en inzetten op detectie. Zodat we door het vroeg detecteren van problemen, vermijden dat klanten opgenomen worden in ziekenhuis of residentiële zorg.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

We spelen in op verschillende signalen. Zo heeft een adviesgroep ons begeleid en werd beslist om met onze thuiszorgdiensten te screenen op ondervoeding, eenzaamheid en mobiliteit. Het luik ‘mobiliteit’ zouden we dit najaar willen uitwerken. Maw kijken welke tool we kunnen opstellen om mobiliteitsproblemen bij onze thuiswonende ouderen te kunnen detecteren en onze medewerkers (= chauffeurs warme maaltijden, poetsdames, verpleging, klusmannen,…) hierin op te leiden. Concreet is dit een cyclus die 2 jaarlijks herhaald wordt. Het eerste jaar bestaat het voorjaar uit zoeken naar de signalen waarop we inzetten. (is dit voorjaar gebeurd door een student van deze opleiding). Dit najaar bestaat uit het vormen van onze medewerkers. 2022 wordt dan het jaar waar we deze signalen de ganse tijd zullen signaleren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We willen mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Mensen met een goed of groot netwerk hebben steun in hun toenemende zorg. Mensen die geen of een beperkt netwerk hebben, staan er vaak alleen voor. Vandaar zijn wij hier extra alert op aspecten die impact hebben op hun quality of life.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Sedert enkele jaren spelen we reeds in op detectie van signalen. Sedert dit jaar willen we dit nu meer wetenschappelijk onderbouwd doen en willen we ook de vormingen mooi in elkaar steken

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het kader dat we binnen Kotee hanteren goed kennen.

  1. Onderzoeken hoe we vanuit de thuiszorg kunnen aandacht hebben rond mobiliteitsproblemen.
  2. Hiervoor een soort van tool opzetten zodat we onze medewerkers uit de thuiszorg kunnen opleiden en hen alert houden dat bij een bepaald niveau van mobiliteitsprobleem bij een klant, men dit steeds signaleert. De maatschappelijk werkers ontvangen deze signalen en gaan ermee aan de slag.
  3. Het opmaken van een vorming en graag 1 of meerdere sessies hiervan geven aan kleine groepen

Praktisch

Timing

1e semester

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Wij betalen of ondersteunen alles. Er worden geen financiële middelen van school of student gevraagd.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.