17 – Hoe kunnen we de consument overtuigen om voor de korte keten te kiezen?

Voedselteams vzw

Voedselteams verbindt en activeert burgers en boeren om samen een voedselsysteem op te bouwen dat eerlijk, gezond en duurzaam is van zaadje tot bord.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Korte keten is in. Corona heeft de noodzaak en meerwaarde duidelijk gemaakt, de consument is helemaal mee met het idee. Toch blijkt de échte korte keten het moeilijk te hebben om haar marktaandeel te laten groeien. Kopen via korte keten vraagt een gedragsverandering: vooraf bestellen, een beperkter aanbod, seizoensgroenten en -fruit, een andere ‘winkelervaring’, een wat duurdere prijs. Zelfs voor bewuste consumenten is die gedragsverandering moeilijk – zeker nu de reguliere supermarkt ook ‘korte keten’ aanbiedt, al is dit vaak greenwashing.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De korte keten-markt is zich in sneltempo aan het moderniseren en professionaliseren. We zien echter dat het aanbod in de korte keten sneller groeit dan de vraag, waardoor de hele sector dreigt te imploderen. Korte keten heeft nochtans heel wat potentieel: zowel qua productie als economisch is de korteketen-sector veel veerkrachtiger dan het gangbare voedselsysteem – zowel de droogtecrisis als de coronacrisis wordt veel beter doorstaan door korteketen-bedrijven. Bovendien zorgt korte keten voor meer lokale verbinding en gemeenschapsvorming én is er een aantoonbare milieuwinst op lokaal niveau. Een stijging van het aantal korteketen-klanten zou dus op korte termijn een positieve impact hebben op de bedrijven en organisaties die korte keten aanbieden, maar op lange termijn ook een belangrijke maatschappelijke winst opleveren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De belangrijkste Vlaamse korteketen-organisaties worstelen al een tijdje met dit probleem. Er zijn echter geen middelen en wellicht ook te weinig expertise om een grote gezamenlijke campagne uit te bouwen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De Week van de Korte Keten is een poging van de overheid (VLAM) om korte keten te promoten. Wij zien echter bitter weinig effect. We vermoeden dat enerzijds deze campagne vooral de huidige klanten van de korte keten bereikt en weinig nieuw publiek aanspreekt. Anderzijds ligt de nadruk vooral op het leren kennen van de korte keten, maar wordt er niet ingezet op de gedragsverandering die nodig is om ook over te stappen op een ander consumptiepatroon.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het ontwerpen van een campagne die effectief gedragsverandering kan stimuleren. Deze campagne zou kunnen rekenen op de steun van diverse korteketen-organisaties, die verenigd zijn in de Alliantie van de Korte Keten.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Indien er een sterk voorstel voor een campagne is, kan bij de verschillende korteketen-organisaties en bij de VLAM gekeken worden of er budgetten kunnen vrijgemaakt worden.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.