18 – Wat als we voor alle leerlingen uit kansarme gezinnen het verschil kunnen maken in hun schoolloopbaan?

Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Begeleiden van leerlingen in kleuter en leerplichtonderwijs en hun context
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Hoe komen we te weten

  • wat de effecten zijn van onze begeleiding voor een leerling (en context);
  • hoe die leerling (en context) de verschillende onderdelen van de begeleiding heeft ervaren (communicatie, bereikbaarheid, contact met de hulpverlener, subjectieve beleving van duur en intensiteit van traject, …)
  • hoe tevreden de leerling (en context) is over de begeleiding.

Daarnaast willen we weten wat het ons als organisatie zou kosten aan mankracht en kennis/vaardigheden om hierop structureel zicht te krijgen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

We kunnen over alle geledingen en processen van organisatie gericht ingrijpen om kwaliteit te verhogen. We kunnen onze processen specifiek afstemmen op de groep in kansarmoede

Waarom dien je deze uitdaging in?

Dit onderdeel van ons werk is voor ons een onbekend terrein en het meten van kwaliteit en cliënttevredenheid is een uitdaging in hulpverlening

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

tevredenheidsmeting bij ouders na deelname aan individueel (medisch) consult 1ste kleuter -> schriftelijke vragenlijst na gesprek ouders met verpleegkundige CLB kan anoniem in een bus gedeponeerd worden

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

plan opmaken voor bevraging doelgroep + begroting qua inzet mankracht organisatie bevragingsmethodieken exploreren, uitproberen bij deze specifieke doelgroep

Praktisch

Timing

Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Geen budget, enkel deel van werktijd kwaltiteitscoördinator en management

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.