20 – Hoe kunnen we 20 % van ons ouder personeel vervangen op 5 jaar tijd met behoud van hun kennis in het bedrijf?

Willemen Infra

Hoe 20 % van ons ouder personeel vervangen op 5 jaar tijd (door pensionering) met behoud van hun kennis in het bedrijf
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

In de bouw komt er in de volgende jaren een heel sterke pensioneringsgolf aan die niet meteen kan opgevangen worden door het slechte imago, zwakke opleidingsstructuren, … Het verlies van mensen is reeds een zware dobber, maar het verlies van kennis is nog een groter probleem.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het verlies aan kennis zou tot gevolg hebben dat er bepaalde activiteiten binnen de organisatie niet meer zouden kunnen uitgevoerd worden. Daarnaast is er een grotere kans op fouten die faalkosten met zich mee zou brengen. Dit probleem zal zich vormen op middellange termijn waarbij het probleem steeds groter en groter zal worden. Niet enkel onze organisatie, maar de volledige sector zal hierdoor geraakt worden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Wij kijken steeds met dezelfde bril naar dit probleem en proberen dit op te lossen via kanalen en instanties die een stroeve manier van werken hebben. Een frisse blik of aanpak zou kunnen helpen om tot betere oplossingen te komen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Vanuit de sector zijn er al meerdere campagnes gelanceerd geweest om het imago te verbeteren, maar dit heeft weinig succes gebracht.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  1. Analyse van de huidige populatie binnen onze organisatie (sector) en mogelijke (toekomstige) knelpunten
  2. Groter maatschappelijk kader in beeld brengen
  3. Oplossingen aanreiken en mogelijks uitwerken op meerdere niveau’s (imago, successieplanning, …)

Praktisch

Timing

2e semester

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Laptop en nodig materieel kan voorzien worden vanuit de organisatie. Geen specifiek budget vooropgesteld.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.