21 – Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die afstuderen en Dominiek Savio verlaten, de gepaste kinesitherapie krijgen en zo hun mogelijkheden maximaal kunnen behouden en benutten?

Dominiek savio vzw

Dominiek Savio organiseert zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuromotorische) beperking; in de eigen omgeving of in het eigen centrum.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Dominiek Savio organiseert buitengewoon secundair onderwijs type 4 voor jongeren tussen 12 en 21 met een (neuro)motorische beperking. Aan deze school is een MFC verbonden dat zorg organiseert. Zo krijgen de meeste jongeren die hier schoollopen (en soms verblijven) kinesitherapie. Eens de jongeren afstuderen, moeten zij zelf op zoek gaan naar een kinesist en zelf de nodige zorg gaan organiseren. Deze overgang is niet altijd eenvoudig en vanuit Dominiek Savio doen wij op heden weinig om deze overgang te faciliteren. Wij weten niet hoeveel keer de jongeren naar de kine gaan, of hun mogelijkheden stabiel zijn gebleven… Nu zijn wij op zoek naar richtlijnen die aangeven hoe vaak jongeren na hun schoolloopbaan naar de kine dienen te gaan en handvaten die deze overgang faciliteren.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Voor onze cliënten zou een oplossing voor deze onderzoeksvraag een grote meerwaarde zijn. Kine is vaak heel belangrijk om de (beperkte) motorische vaardigheden die studenten hebben te behouden. Indien zij niet meer of niet voldoende naar de kine gaan, kunnen hun mogelijkheden snel achteruit gaan. Ook voor Dominiek Savio zou een antwoord op bovenstaande vraag een belangrijke meerwaarde vormen. Nu hebben wij heel weinig zicht op wat de studenten doen na het afstuderen, of ze voldoende kine krijgen etc. Inzicht hierin zou ervoor kunnen zorgen dat wij onze aanpak op school kunnen aanpassen aan deze resultaten, opdat meer studenten na afstuderen de juiste hoeveelheid kinebeurten krijgen en hun mogelijkheden maximaal kunnen behouden en benutten.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Binnen onze organisatie hebben wij niet de personele middelen om deze onderzoeksvraag zelf aan te pakken. De vraag overschrijdt ook onze eigen organisatie, vandaar dat wij deze onderzoeksvraag willen uitbesteden aan studenten die met diverse organisaties kunnen gaan spreken, een literatuurstudie kunnen uitvoeren… Daarenboven geloven we dat een externe blik een meerwaarde vormt in dergelijk onderzoek.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Op heden ondernamen we nog geen stappen om bovenstaand probleem op te lossen. We formuleren enkel een advies naar studenten die afstuderen toe.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Literatuurstudie
  • Bevraging afgestudeerden
  • Bevraging collega-organisaties
  • Bevraging zelfstandige kinesisten
  • Conclusies trekken uit bevragingen en literatuurstudie
  • Ontwikkelen van richtlijnen/ handvaten…

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Vanuit Dominiek Savio kunnen wij de nodige vergader- en werkruimtes voorzien, kopieën… In overleg kan er gekeken worden of andere zaken gefinancierd kunnen worden.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.