27 – Hoe kunnen we de beleving van het fysieke museum op een relevante en betekenisvolle manier online bij ons publiek brengen?

Huis van Alijn

Museum van het dagelijks leven vanaf de 20e eeuw
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

verdere uitbouw online publiekswerking:

  • onderzoek nood bij publiek
  • uitdaging digitale moeheid
  • welke mogelijke (nieuwe) technologieën kunnen ons ondersteunen?
  • welke business modellen kunnen hiervoor ingezet worden?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

verhoging (online) bezoekers
collectie Huis van Alijn ten dienste stellen en ontsluiten

Waarom dien je deze uitdaging in?

Op zoek naar frisse, jonge ideeën, op wetenschappelijke basis.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Experimenten in dagelijkse werking

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

(niet-)Bezoekersbevraging: onderzoek naar noden en wensen, desk research (ook internationaal), voorstellen doen, testing en resultaat/impact meten

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Ja, af te spreken

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.