31 – Hoe kunnen we ons beheer van de openbare ruimte optimaliseren in functie van gebruik?

Stad Gent

Overheid
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Door ongewenst gedrag (bv. achterlaten van zwerfvuil, graffiti aanbrengen, onopgeruimde hondenpoep) op het openbaar domein, zijn er onvoorziene gevolgkosten, ongewenste druk op beheer, impact op motivatie van de medewerkers en imagoschade voor de stad. Onze doelstelling is een propere stad. Hoe kunnen we het beheer optimaliseren en in de toekomst dit beheer gemakkelijk monitoren, evalueren en bijsturen om tot een propere stad te komen?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een duidelijke visie en beheer van de openbare ruimte, waarbij kort op de bal kan gespeeld worden (bv. indien de druk op het openbaar domein stijgt, zoals bij de corona maatregelen het geval was, waardoor de netheid in gedrang kan komen).

Waarom dien je deze uitdaging in?

We willen graag samenwerken met iemand die durft om out of the box na te denken, een andere insteek kan aanbieden, voor het uitwerken van een visie rond het beheer van het openbaar domein.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Het huidig beheer is historisch zo gegroeid. Er zijn wel al overeenkomsten opgemaakt, bv. tussen Groendienst en Dienstenbedrijf Sociale Economie, om hen te ondersteunen van het afvalbeheer in groenzones en parken en bv. IVAGO die in het weekend (tijdens de zomerperiode) parken gaat opruimen om de Groendienst.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

In eerste instantie dient een benchmarkstudie uitgevoerd te worden, om na te gaan hoe andere steden (binnen en buiten België) hun beheer organiseren. Daarnaast dient er tevens data verzameld te worden, mits ondersteuning uit de stadsdiensten, en zal hierop een analyse uitgevoerd moeten worden. De taaklast om het openbaar domein te beheren, wordt in kaart gebracht en de onderhoudsploegen op terrein worden hierin ondersteund. Met deze gegevens worden verschillende scenario’s opgemaakt waaruit de stad kan kiezen hoe we het beheer kunnen organiseren.

Praktisch

Timing

Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Ja indien nodig kan er budget voorzien worden

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.