32 – Hoe kunnen we een digitale collectie van een museum omzetten naar een bijkomende bron van inkomsten voor dat museum?

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn verzamelt, onderzoekt en deelt herinneringen over het dagelijks leven. Vreemd en vertrouwd, van vroeger en nu. Als museum voor iedereen geven wij samen betekenis aan wat mensen raakt en verbindt. Het Huis van Alijn werkt nauw samen met het publiek en is bekend om haar participatieve werking.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

een onderzoek naar business modellen, oplossingen, producten, … die zorgen dat een digitale collectie van een museum ingezet kan worden als een bijkomende bron voor inkomsten binnen dat museum dit onderzoek richt zich op nieuwe mogelijkheden, gebruiken, visies en producten in het veld van digitale collecties binnen de culturele sector en de inzet van dat digitaal materiaal op een manier dat er een hoge return on investment komt voor de culturele instelling die veel middelen gespendeerd heeft om die digitale collectie uit te bouwen

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op korte termijn kan het onderzoek leiden tot het herschrijven van de digitale strategie alsook het opnemen van nieuwe businessmodellen, producten, oplossingen, … in het beleidsplan dat geschreven moet worden richting de nieuwe beleidsperiode 2024-2029. Op lange termijn kan een bijkomende bron van inkomsten leiden tot meer mogelijkheden rond digitalisatie, digitale participatie en digitaal verzamelen alsook onderzoek naar nieuwe technologieën en dergelijke.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Deze uitdaging wordt ingediend omdat binnen onze organisatie niet alle kennis aanwezig is rond dergelijke businessmodellen om daar een gefundeerde keuze in te maken. Daarnaast zijn wij als museum altijd op zoek naar die extra mogelijkheden, out of the box, die zorgen dat wij een uniek ervaring kunnen bieden aan al onze bezoekers, zowel fysiek als virtueel. Vandaar dat we altijd bereid zijn te luisteren naar nieuwe oplossingen, producten, … die een dergelijke unieke ervaring kunnen verrijken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er wordt gewerkt aan een nieuwe digitale strategie waarbij er gekeken wordt hoe we de digitale collectie actiever kunnen inzetten. Daarnaast wordt er bij de ontwikkeling van nieuwe expo’s ook meer en meer rekening gehouden met de digitale collectie en hoe we die kunnen integreren. Maar concrete businessmodellen of producten of oplossingen die werken rond de digitale collectie zijn er op dit moment nog niet.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Wij zien verschillende mogelijkheden om ons probleem op te lossen en kijken dan ook uit naar de creativiteit van de studenten om het aan te pakken. Wanneer we nadenken over nieuwe businessmodellen, dan denken wij dat er doelgroepbevragingen zullen nodig zijn alsook marktonderzoek naar de mogelijke businessmodellen over hoe de digitale collectie meer gevaloriseerd kan worden. Wanneer we nadenken over nieuwe producten die ontwikkeld kunnen worden met behulp van digitale collectie, dan denken we dat er een aantal innovatieve technieken zullen moeten onderzocht worden (zoals 3D-printing bvb), getest worden en mogelijks ook een concrete oplossing uitgewerkt moeten worden.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Te bekijken samen met de studenten

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.