34 – Hoe kunnen we ouderen (en/of digitaal zwakkere) helpen de juiste info over verplaatsingen met het openbaar vervoer terug te vinden?

TreinTramBus

TreinTramBus is de belangengroep van gebruikers van het openbaar vervoer, we willen de stem van de gebruikers laten gelden in het debat en bij aanbieders, en streven naar een zo goed mogelijk openbaar vervoer
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

In Vlaanderen en bij uitbreiding België is het zeer moeilijk om makkelijk verschillende vormen van publiek transport te combineren. Een van de redenen is het ontbreken van één duidelijk informatiepunt (zoals https://9292.nl/ in Nederland of de BVG app voor stedelijk Berlijn). Voor mensen die niet vaak met het openbaar vervoer reizen, of digitaal niet sterk staan, is het bijna onmogelijk om info te vinden over langere trajecten en/of trajecten die meerdere vormen van vervoer combineren, waardoor ze de verplaatsing niet maken, of te snel naar de wagen grijpen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op korte termijn kan het succesvol voltooien van een tool helpen om mensen een verplaatsing te maken, die ze anders niet of op een andere manier zouden doen. Een goed uitgewerkte tool zou een drempel wegnemen en mensen helpen om zelfstandig een verplaatsing te maken, wat kan helpen om hen uit vervoersarmoede te houden. Op langere termijn zou een succesvolle tool gebruikt kunnen worden als argument om vanuit de overheid een tool uit te werken met bv. real-time informatie, ticketing en andere systemen die technisch niet haalbaar zijn in de eerste fase.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Duidelijke informatie is een van de grootste drempels van duurzame vervoersmiddelen. In België is om verschillende redenen geen eenduidig duidelijk platform ontwikkeld (of in ontwikkeling). We gaan ervan uit dat zeer veel verplaatsingen wel degelijk op een duurzame manier kunnen gebeuren, maar veel mensen dit eenvoudig weg niet weten, omdat de informatie ontbreekt. Momenteel ontbreekt het ons binnen TTB aan mankracht om iets uit te werken, maar binnen een project zien we zeker mogelijkheden.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In het verleden hebben we via een initiatief gemaand EHBOV geprobeerd informatie te bundelen, maar deze informatie is niet langer correct, en ook het format is verouderd. Tussen de verschillende operatoren die in België actief zijn (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC) lopen al langer gesprekken om een geïntegreerd platform uit te werken, voorlopig zonder resultaat.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • inventariseren van het bestaande verspreide aanbod
  • format om de informatie aan te bieden bepalen
  • informatie verzamelen, structureren en visualiseren
  • testing van verzameld aanbod
  • verzamelde info en ervaringen bundelen in een publicatie (folder met alle info)

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Middelen voor communicatie kunnen voorzien worden. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van onze kantoren indien gewenst.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.