35 – Hoe kunnen we ervoor zorgen dat BasisBereikbaarheid een verbetering van het openbaar vervoer netwerk zal opleveren?

TreinTramBus

TreinTramBus is de belangengroep van gebruikers van het openbaar vervoer, we willen de stem van de gebruiker laten gelden in het debat, en streeft naar een zo goed mogelijk openbaar vervoer.
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het decreet BasisBereikbaarheid is een zeer grote verandering die de Vlaamse regering wil doorvoeren op vlak van openbaar vervoer. Er zijn nog een heel aantal zaken die aangepakt moeten worden voor het nieuwe systeem kan starten, en het invoeren van het nieuwe systeem is ondertussen al twee keer uitgesteld.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het advies kan helpen om inhoudelijke argumenten aan te dragen, die ons in staat stellen om BasisBereikbaarheid in zijn geheel, en de verschillende beleidsbeslissingen tussendoor grondig te analyseren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

BasisBereikbaarheid is de grootste veranderingen op vlak van openbaar vervoer in Vlaanderen in de laatste 20 jaar, maar toch is er zeer weinig publieke belangstelling. We zouden de hele discussie graag hoger op de politieke agenda zetten, en hopelijk kan een goed onderbouwd rapport daarbij helpen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In onze beleidswerking zijn we reeds lange tijd bezig met BasisBereikbaarheid, maar het ontbreekt ons aan tijd en middelen om hier achtergrondinformatie over te verzamelen, analyseren en bundelen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

mogelijke oplossingen uitwerken en zo mogelijk onderbouwen

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Er kan vergader- en werkruimte voorzien worden op de burelen van TreinTramBus.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.