38 – Hoe de medewerkers meenemen in de digitale HR transformatie ter versterking van hun betrokkenheid en welzijn?

Ateljee vzw

Ateljee is een maatwerkbedrijf dat 450 medewerkers een job biedt in projecten zoals De Kringwinkels, de sociale restaurants, het fietsproject trans-fair ...
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Ateljee vzw heeft reeds heel wat stappen gezet om digitalisering te integreren in de bedrijfsprocessen en in de interacties met klanten en andere belanghebbenden. Echter, één partij bleef tot nu toe ‘out-of-scope’, namelijk de medewerkers. In tegenstelling tot het management, hebben zij vandaag nog geen toegang tot het mailverkeer of digitale documenten. Vanaf september 2021 starten we met de integratie van een digitale HR platform en willen ook onze medewerkers hierin betrekken.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Er is een win-win voor diverse partijen:

Voordelen medewerker:

  • grotere betrokkenheid bij de organisatie (oa zicht op opleidingscatalogus en evenementen, raadplegen van interne documenten)
  • meer impact op eigen functionering en ontwikkeling (oa ingeven verlof, aanvraag opleiding/e-learning, voorbereiden evaluatie/POP-gesprekken, zicht op planning, aanvraag veiligheidsmateriaal)
  • verbeteren van de ‘baseline digitale skills’ om mee te kunnen blijven in een maatschappij dat steeds meer gebruik maakt van e-technologieën

Voordelen bedrijf:

  • verminderen van administratieve last voor diverse actoren (oa leidinggevenden, arbeidsbegeleiders, personeelsdienst en andere ondersteunende diensten)
  • rechtstreekse communicatie mogelijk vanuit beleid en ondersteunende diensten naar medewerkers
  • meer en accuratere data o verminderen van ecologische voetprint door minder papieren HR-flows (oa loonstaat, verlofaanvragen, personeelsdossiers)

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het project lijkt me voor jongeren een toffe uitdaging met een grote impact op onze medewerkers. Zij zijn de generatie Z en zien mi opportuniteiten die wij niet zien => Hoe krijg je een divers publiek (oa laaggeschoolden, anderstaligen, ouderen) op een effectieve, efficiëntie manier op deze nieuwe digitale HR-koers.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Tot vandaag zijn er geen concrete acties genomen. Wel hebben een 20-tal medewerkers toegang tot outlook, uitsluitend om werkgerelateerde mails op te volgen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  1. Welke toepassingen zetten we open voor medewerkers?
  2. Hoe zetten we de toepassingen zo eenvoudig/effectief mogelijk op? In welke dragers/technologieën investeren we best? Met welke zaken moeten we nog rekening houden (GDPR, protocol/gedragscode)?
  3. Wat doen we met medewerkers die vandaag nog niet over de nodige digitale skills beschikken? (tussenoplossing?, training?, helpdesk?)
  4. Uitrol van het project op de werkvloer? (communicatie, presentatie, training)

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Te bespreken

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.