41 – Hoe kan worden vermeden dat een patiënt medicatie dubbel (merk én generiek) inneemt?

Digile

Health-tech startup Digile ontwikkelt medisch-farmaceutische tools die informatie slim samenbrengen om beter geneesmiddelen te kunnen kiezen.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Proof-of-concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Patiënten schakelen soms over van merkproducten naar generische geneesmiddelen met dezelfde samenstelling aan actief bestanddeel en sterkte, of omgekeerd, en daarbij gebeuren soms vergissingen. Een overschakeling gebeurt vaak tijdens ziekenhuisopname, omdat ziekenhuizen werken met een vast gamma aan middelen, vastgelegd in het ziekenhuisformularium. De patiënt schakelt tijdens het ziekenhuisverblijf over van zijn thuismedicatie naar ziekenhuismedicatie en krijgt nieuwe voorschriften mee naar huis. Voor een patiënt is bv. niet altijd duidelijk dat een product als “Isoten 5mg” equivalent is aan “Bisoprolol EG 5mg”. Zorgverleners stellen soms te laat vast dat patiënten medicatie dubbel gebruiken met helaas soms ernstige gevolgen. Met de juiste informatie kan de patiënt dergelijke problemen vroegtijdig opsporen en in samenspraak met zijn zorgverlener de behandeling bijsturen. Mits goede informatie kan ook het vertrouwen van de patiënt in zijn behandeling groeien en kan verspilling door dubbel gebruik worden vermeden.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Goede, overzichtelijke informatie is de basis van patiëntveiligheid. Een applicatie waarbij de patiënt zelf zijn medicatie scant en die per type middel duidelijk aangeeft welke medicatie dubbel is, kan medicatiefouten voorkomen, verspilling vermijden en levens redden. Patiënten krijgen beter inzicht in de medicatie die ze innemen. De mogelijke kostenbesparing op het gezondheidsbudget is aanzienlijk.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Digile voerde ontwikkelingen uit rond het ontsluiten van gegevens uit onder andere de authentieke bron geneesmiddelen van België. Dankzij deze investeringen en haar know-how is ze goed geplaatst om diverse toepassingen rond het geneesmiddel uit te werken. Het bijdragen aan veiliger geneesmiddelengebruik is één van onze kernwaarden. Bij terreinbezoeken bij apothekers werd het probleem van dubbele medicatie en switch na ontslag frequent vernoemd als een probleem dat bijzondere aandacht verdient.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In bepaalde software (o.a. CareConnect Pharmacist en Farmad) voor apothekers zijn notificaties geïntegreerd die de apotheker waarschuwen bij het afleveren van een equivalent product. Op dit moment is ons echter geen toepassing bekend voor patiënten die ondersteuning biedt om dergelijke medicatiefouten op te sporen. De overheid heeft reeds getracht om met behulp van het gedeeld medicatieschema het medicatiegebruik van patiënten te delen tussen zorgverleners en patiënten. In Vlaanderen werd zo het Vitalink medicatieschema ontwikkeld. Dit schema wordt beheerd door de (huis)arts en de apotheker, en is gericht op zorgverleners. In de praktijk geraakt het moeizaam geïntegreerd in de medische software, waardoor het schema niet goed bijgewerkt is, bv. de medicatie wordt niet bijgewerkt tijdens een ziekenhuisopname. In het schema wordt de medicatie niet gerangschikt volgens bestanddeel, of worden geen dubbels aangeduid. Bovendien is het schema niet bevattelijk voor een patiënt, en moeilijk toegankelijk via de webtoepassing mijngezondheid.be. Er werden al patiëntenapps ontwikkeld zoals Leaphy (https://leaphy.com/) of Informed (https://www.test-aankoop.be/applicaties/detail?app=informed), gericht op het informatie over geneesmiddelen, maar minder op de geneesmiddelenlijst zelf of het overzichtelijk indelen en delen van dergelijke lijsten.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een sprint of cocreatie-traject met de eindgebruiker (patiënt) om precies na te gaan wat de must-haves zijn voor een overzichtelijke weergave van de geneesmiddelenlijst van een patiënt met aanduiding van dubbele medicatie, gevolgd door het uitwerken van een prototype.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Studenten kunnen gratis gebruik maken van een testruimte in het kantoor van Digile. Software voor prototyping en wireframes wordt ter beschikking gesteld. Kleine onkosten zoals reisonkosten kunnen vergoed worden.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.