42 – Hoe kan een arts bij het voorschrijven ondersteund worden om een echte penicilline-allergie op te sporen en een op evidentie-gebaseerd alternatief te vinden?

Digile

Health-tech startup Digile ontwikkelt medisch-farmaceutische tools die informatie slim samenbrengen om beter geneesmiddelen te kunnen kiezen.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Proof-of-concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Penicilline-allergie vormt vaak een aanleiding om over te schakelen naar duurdere en minder rationele tweede keuze preparaten. Echte IgE-gemedieerde penicilline allergie met fatale anafylactische shock is echter uiterst zeldzaam. In veel gevallen kan dus toch een penicilline gebruikt worden. Om het rationeel gebruik van antibiotica bij te sturen werden o.a. aanbevelingen opgesteld door de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC). Deze richtlijnen zijn echter niet geïntegreerd in de software van (huis)artsen. Met een korte vragenlijst kan een arts of apotheker het onderscheid maken tussen een werkelijke IgE-gemedieerde penicilline allergie en andere allergische reacties. Daarnaast mist de arts een intuïtieve ondersteuning bij de keuze voor een rationeel alternatief, bv. in geval van een vermoede IgE-gemedieerde allergie. Zo worden nog te vaak eerste keuze preparaten over het hoofd gezien en neemt antibioticaresistentie verder toe.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De toename van de resistentie van bacteriën tegen de bestaande antibiotica, o.a. ten gevolge van hun onoordeelkundig gebruik, is onrustwekkend. Elke maatregel die het rationeel gebruik van antibiotica aanmoedigt, kan levens redden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Digile voerde ontwikkelingen uit rond het ontsluiten van gegevens uit onder andere de authentieke bron geneesmiddelen van België. Dankzij deze investeringen en haar know-how is ze goed geplaatst om diverse toepassingen rond het geneesmiddel uit te werken. Het bijdragen aan rationeel geneesmiddelengebruik is één van onze kernwaarden. Bij terreinbezoeken bij artsen werd duidelijk dat de het opzoeken in de BAPCOC gids efficiënter zou kunnen worden geïntegreerd in de workflow van de arts. Ook apothekers zouden met een dergelijke tool een verantwoorde keuze van het antibioticum kunnen opvolgen en bijsturen in overleg met de arts.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De overheid heeft reeds getracht om met de BAPCOC gids het rationeel antibioticumbeleid te bevorderen. Sinds 2020 is de BAPCOC gids ook opgenomen in het online geneesmiddelenrepertorium (https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000010). De BAPCOC gids biedt echter geen ondersteuning bij het inschatten van een IgE-gemedieerde pencilline allergie, en ook geen slimme alternatievenzoeker. In een drukke huisartspraktijk kan slimmer en efficiënter zoeken sterk bijdragen tot het rationeel voorschrijven van antibiotica.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een sprint of cocreatie-traject met de eindgebruiker (arts) om te komen tot handige alternatievenzoeker voor de artsenpraktijk gebaseerd op de BAPCOC richtlijnen, met uitwerken van een prototype.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Studenten kunnen gratis gebruik maken van een testruimte in het kantoor van Digile. Software voor prototyping en wireframes wordt ter beschikking gesteld. Kleine onkosten zoals reisonkosten kunnen vergoed worden.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.