43 – Hoe kunnen we verwarde en/of onrustige patiënten het best beschermen tegen zichzelf waardoor we veilige zorg kunnen garanderen?

az groeninge

ziekenhuis
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We hebben reeds heel wat oplossingen om verwarde of onrustige patiënten optimale zorg te bieden die zowel de patiëntveiligheid als de patiëntenvriendelijkheid bevorderen (vb tentbed, halve deuren,…). Een deel van die patiënten stelt vanuit hun problematiek een bepaald gedrag waarbij ze sondes, katheters, infusen, stoma,.. bij zichzelf continu verwijderen, waardoor er meer problemen dreigen te ontstaan (ondervoeding, deshydratatie, schade aan urinewegen, decubitus,…). Voor dit type patiënten gebruiken we, bij gebrek aan een beter alternatief, een anti-scheur deken.
Dit moet je zien als een soort grote slaapzak waar, met uitzondering van hoofd en handen, de patiënt volledig in zit. Op die manier wordt het voor de patiënt moeilijker om bvb sondes uit te trekken, maar het heeft ook (belangrijke) nadelen:

 • De sluitingen ter hoogte van de hals/ schouders zijn gemaakt in velcro. Na een aantal wasbeurten sluit deze niet meer zo goed, waardoor de huid thv de hals geschuurd wordt. Ziet er ook niet zo net uit.
 • Het is warm voor de patiënt.
 • De fixatiepunten zijn gemaakt voor een bepaald type bed. Een universeel systeem zou beter zijn.
 • Het hoofduiteinde van het bed kan niet omhoog gezet worden omdat de pt. anders wegzakte in het deken waarbij de sluiting onder zijn hals/ kin terecht kwam.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het vinden van een goeie oplossing zou op korte termijn de zorg aan de meest kwetsbare patiënten kunnen verbeteren. Het is bovendien schaalbaar, elk ziekenhuis worstelt hiermee. Voor de studenten kan het interessant zijn om dit aspect van maatschappelijke innovatie te verkennen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zetten als ziekenhuis maximaal in op patiëntveiligheid en patiëntvriendelijkheid en zijn dus continu op zoek hoe we onze werking, ook in deze moeilijke situaties, kunnen verbeteren. Op dit moment kan ook de industrie geen afdoende oplossing vinden. We zoeken vanuit een blanco blad een betere oplossing!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We blijven de (internationale) markt onderzoeken op betere alternatieven, zonder succes. We blijven met (Belgische) fabrikanten af en toe rond de tafel zitten om problemen te bespreken. In het beste geval komt dan een (sub)optimalisatie van het bestaand product. Wij zoeken creatievelingen die breed en out of the box kunnen denken en vanuit het probleem met een nieuwe oplossing komen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

 • observatie van de problematiek
 • behoeftenonderzoek (oa eisen die eigen zijn aan ziekenhuiscontext: ziekenhuishygiëne, patiëntveiligheid, medewerkersveiligheid,…
 • verkennen materialen
 • prototype ontwikkelen
 • prototype testen op kleine schaal
 • prototype bijsturen obv test
 • ev bij positieve evaluatie en in cocreatie product verder ontwikkelen

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Infrastructuur ter beschikking, er is budget voorhanden om deze poc uit te voeren. Bedrag te bepalen na eerste analyse.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.