45 – Hoe kunnen we gedragsverandering bij burgers triggeren en hen aanzetten zich op een meer duurzame en veilige manier te verplaatsen?

Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf)

Wij zetten alles in beweging zodat burgers zich veilig, efficiënt en duurzaam kunnen verplaatsen. We geloven dat de juiste verplaatsingskeuze, zorgt voor een hogere leefkwaliteit voor iedereen die in Gent woont, werkt of er op bezoek komt.
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vrijwel elke burger is ervan overtuigd dat verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit belangrijk zijn voor onze maatschappij. Verplaatsingsgedrag wordt niet altijd rationeel bepaald: want waarom zitten we met onze gsm achter het stuur en staan we in de file terwijl we weten dat er betere alternatieven zijn? Kortom, er zit een kloof tussen onze intentie en ons uiteindelijke gedrag.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Inzicht in onbewuste drijfveren, zoals psychologische weerstanden en sociale motieven is essentieel om structurele gedragsverandering te weeg te brengen en de slagingskans van een veranderpoging op het gebied van mobiliteit te verhogen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn ervan overtuigd dat de nodige aandacht geven aan gedragsverandering een positieve impact heeft op duurzaam verplaatsingsgedrag en veiligheid en zo ook de leefkwaliteit op Gents grondgebied. Op dit moment hebben we niet de nodige resources om hier onderzoek naar te voeren, het Mobiliteitsbedrijf focust vandaag heel hard op harde verkeersmaatregelen om veiligheid en modal shift (dit is de term die we gebruiken voor de verandering van vervoerwijze) in de hand te werken. Bovendien is dit een relatief nieuw domein. Op Vlaams niveau wordt hier niet zoveel rond ondernomen. Gent neemt graag de voortrekkersrol.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Door harde maatregelen in te voeren beïnvloeden we het verplaatsingsgedrag van burgers. – Door invoering van het circulatieplan of de LEZ zone, of het afbouwen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad hebben we gemerkt dat meer mensen zich duurzaam verplaatsen in Gent. – Door invoering van zones 30 in de bebouwde kom, trajectcontrole, plaatsen van snelheidsremmers, aanpassen van de weginfrastructuur, etc merken we dat men minder snel rijdt. Idealiter is de weg zo ingericht dat de juiste snelheid automatisch komt (bij het grootste deel van de bevolking), maar we hebben niet de middelen om alle straten aan te passen in die zin. We kunnen ons m.a.w. niet enkel toespitsen op harde maatregelen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Literatuurstudie uitvoeren naar duurzaam verplaatsingsgedrag
  • Literatuurstudie uitvoeren naar onveilig verplaatsingsgedrag
  • Inventarisatie opmaken van apps die bestaan om burgers (wereldwijd) te sensibiliseren rond duurzaam verplaatsingsgedrag
  • Eventuele bevraging organiseren om onbewuste drijfveren of burgerprofielen in kaart te brengen (welke groep is gevoelig voor welke argumenten?)
  • Aanbevelingen formuleren om duurzaam en veilig verplaatsingsgedrag uit te lokken en gedragsveranderingspogingen in te bedden in toekomstige ruimtelijke en mobiliteitsprojecten

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Indien nodig kan een beperkt budget vrijgemaakt worden, te bekijken.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.