59 – Wat als verkeersslachtoffers en nabestaanden van dodelijke verkeerslachtoffers een persoonlijke post-verkeersongevalsbegeleider (POB) zouden krijgen?

vzw Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE

OVK ondersteunt families die een kind verloren in een verkeersongeval; ijvert voor een betere professionele opvang en begeleiding van nabestaanden van verkeersslachtoffers en sensibiliseert voor meer verkeersveiligheid.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers gaan op fysiek, psychologisch en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een dierbare moeten zij heel wat administratieve en juridische stappen zetten waarmee zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer met het verlies confronteren. Enkele diensten/professionelen waarmee zij geconfronteerd worden: politie, slachtofferbejegening (politie), ziekenhuis, orgaandonatie, slachtofferhulp (vb CAW), slachtofferonthaal (parket), uitvaartondernemers, journalisten, nalatenschap, advocaten, magistraten, verzekeringen, gemeentelijke diensten, nutsvoorzieningen (telefoon, …), mutualiteit, arbeidsgeneesheer, revalidatiecentra, medisch adviseurs invaliditeit, …

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers komen terecht in een kluwen van diensten waarbij ze dikwijls de bomen door het bos niet meer zien. Een “Single Person of Entry”, een begeleider, die hen opvangt/beschermt en informeert over de te nemen stappen en waar ze daarvoor terechtkunnen, zou veel secundaire victimisatie (= een slachtoffer van een ongeval wordt opnieuw slachtoffer, maar dan van de houding of werkwijze van politiemensen, artsen, journalisten, rechters, advocaten, verzekeringsinspecteurs,…) kunnen voorkomen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De hulpverlening – in de ruime zin van het woord – voor verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers is versnipperd en complex. Vanuit OVK willen we er bij de bevoegde overheden voor ijveren om dit efficiënter en menswaardiger te organiseren.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

OVK werkt er, vanuit de jarenlange ervaring en expertise, aan dat elk familielid van een (jong) verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige en efficiënte hulp, onmiddellijk na het ongeval en in de dagen, maanden, jaren na het ongeval. Daarom sensibiliseert OVK voortdurend professionelen die in contact komen met families van (jonge) verkeersslachtoffers: politie, (para-)medici, verzekeraars, advocaten, magistraten, journalisten,… OVK benadrukt het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij verstrekken tijdens hun contacten met nabestaanden. Voldoende en proactief informeren en een respectvolle en empathische houding zorgen ervoor dat nabestaanden zich minder meegesleurd voelen in een onpersoonlijke administratieve mallemolen. Momenteel werken we dus vooral op individueel (organisatie)niveau aan een verhoogd bewustzijn over het belang van een correcte en empathische houding.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een volgende stap is dat de wijze waarop verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers na het ongeval verdere stappen moeten zetten, geanalyseerd en hervormd (vereenvoudigd) wordt. De studenten kunnen de doelgroep en eventueel de betrokken diensten bevragen

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels, Frans

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Kleine onkosten kunnen – in overleg – vergoed worden.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.