63 – Hoe mensen met migratieachtergrond betrekken in armoedeverenigingen?

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen

Vereniging waar armen het woord nemen
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We zijn een vereniging waar armen het woord nemen, een armoedeorganisatie die met mensen met (en zonder) armoede-ervaring probeert structurele problemen rond armoede weg te werken. Ook ondersteunen en faciliteren we participatie van onze doelgroep aan beleid en samenleving. Onze doelgroep is, net zoals de doelgroepen van veel soortgelijke organisaties, zeer blank. Waarom we moeilijk mensen met migratie achtergrond bereiken kunnen we voor een deel bedenken, maar niet direct hoe we dit grondig kunnen oplossen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Hoe representatiever de groep is waarmee je werkt, hoe representatiever de oplossingen die je samen bedenkt. Armoede is een probleem voor de hele maatschappij. Onze maatschappij is doorheen de jaren veel veranderd, demografisch en cultureel gezien. Onze organisaties en manieren van werken zijn daarbij minder veranderd, en beantwoorden steeds minder aan de doelstellingen die we proberen te bereiken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We dienen deze uitdaging in, omdat het een uitdaging is die niet alleen wij binnen onze organisatie hebben. Onderzoek naar de probleemstelling en mogelijke oplossingen, zouden meer mensen helpen dan enkel onze organisatie.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er is al onderzoek geweest naar migratieachtergrond en armoede, dit onderzoek dient dus niet terug te gebeuren. Maar een synthese na literatuurstudie gevolgd door manieren van aanpak zouden meer dan welkom zijn.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

samenvatting maken van literatuur studies, bevraging van doelgroep en sleutelfiguren, oplossingen uitwerken, netwerken opzetten, …

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

We hebben een gebouw ter beschikking. Voor onkosten, materiaal, … dient dit bekeken te worden of dit kan binnengebracht worden in de begroting.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.